Skriv här det du söker efter!

Språkkistan

Fortbildningshelheten Språkkistan erbjuder stöd och inspiration kring arbetet med tidigarelagd språkundervisning. Fokus ligger på att stöda lärarna i arbetet med läroplanen för A1-språk och att utveckla språkundervisningen. I Språkkistan skapas regionala nätverk där goda modeller och lösningar delas mellan deltagarna. Nätverken stöder de enskilda lärarna i arbetet och underlättar  arbetet med att bygga enhetliga språkstigar i kommunerna.

Målsättningen med fortbildningen är att ge ökad kompetens och kunskap:

 • om språkundervisning i årskurs ett och två
 • om kompanjonlärarskap
 • om barns språkutveckling
 • om hur man kan stöda elevers språkutveckling och språkliga medvetenhet.


Målgrupp:

Lärare som undervisar A1-språk i årskurs ett och två, tutorlärare i språk och lärare som är tilltänkta att ingå i ett regionalt nätverk


Innehåll:

Fortbildningen byggs upp av fem moduler. Nedan följer en beskrivning av upplägget för fortbildningshelheten. Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i programmet.

1. Vi läser skattkartan till Språkkistan 

Gemensamt material för Åbo- och Vasagruppen:

Åbo: 4-5.9.2018

Vasa: 5-6.9.2019

Dag 1: kl. 9.00-16.00, dag 2 kl. 9.00-15.00.

Innehåll:

 • Information om Språkkistan och fortbildningshelhetens upplägg
 • Projektets bakgrund, Yvonne Nummela, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
 • Inledande av lokalt läroplansarbete
 • Betoning på att bilda två regionala nätverk som består av lärare från varje kommun i Åboland och Österbotten
 • Presentation kring lärresultat i finska och hur tvåspråkigheten hanteras, Carola Åkerlund och Jan Hellgren (NCU)

2. Vi hittar språkkistan  

Oktober

 • Distansuppföljning av det lokala läroplansarbetet

3. Vi öppnar Språkkistan  

Gemensamt material för Åbo- och Vasagruppen:

Åbo: 19.11.2019 (Program)

Vasa: 20.11.2019 (Program)

Innehåll:

 • Uppföljning av det lokala läroplansarbetet
 • Inspirationsföreläsning kring språkpedagogik

4. Vi plockar guldkornen ur Språkkistan  

Gemensamt material för Åbo- och Vasagruppen:

Åbo: 5.2.2020 (Program)

Vasa: 6.2.2020 (Program)

Innehåll: Enhetliga språkstigar och språkutvecklande arbetssätt. Exempel och modeller från kommuner.

Material:

5. Skatter ur ett språkmedvetet klassrum

Det avslutande seminariet i Tammerfors inhiberas och vi avslutar med ett gemensamt webbinarium för både Åbo- och Vasagruppen.

Datum: 3.9.2020 (Program)

Innehåll:

Vi träffar Jenny Ek (klasslärare, Zachariasskolan) och Lotta Forsman (specialforskare, Åbo Akademi), som samarbetar inom projektet MultiPed@IKI runt tre spår som bildar en stödjande helhet inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning: språklig medvetenhet, läsförståelsestrategier och strategier för skrivande.

 

Utbildare och föreläsare: 

 • Yvonne Nummela, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
 • Carola Åkerlund och Jan Hellgren, Nationella Centret för Utbildningsutvärdering
 • Yvonne Borgmästars, ledare för förskola/morgon- och eftermiddagsverksamhet, Pedersöre
 • Elise Kurtén, rektor, Jasmin Bilenberg, klasslärare, och Jaana Kivikoski, klasslärare, Sirkkala skola, Åbo
 • Siv Björklund, professor i språkbad, Åbo Akademi
 • Camilla Rosvall, ämneslärare och doktorand i pedagogiska vetenskaper, Åbo Akademi,
 • Nina Peltomäki, lärare, Keskuskoulu, Vasa,
 • Johanna Lönnqvist, lärare, Munsala skola,
 • Carina Björkman, rektor, Hirvlax skola
 • Tuula Ruokola-Randström, klasslärare Skräbböle skola, Pargas.
 • med flera

 

Ort:  

Parallella fortbildningar i Vasa och Åbo


Tidpunkt: 

Hösten 2019 -hösten 2020

Vasa: Start 5-6.9.2019 (följande datum: 20.11.2019, 6.2.2020, 3.9.2020)

Åbo: Start 4-5.9.2019 (följande datum: 19.11.2019, 5.2.2020, 3.9.2020)

 

Fortbildningsansvarig i Vasa: Utbildningsplanerare Jessica Smulter

Fortbildningsansvarig i Åbo: Utbildningsplanerare Sigrid Ducander

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 9.9.2020