Skriv här det du söker efter!

Akademisk ordlista

Promotion, gulnäbb, licentiat – kan du din akademiska terminologi?

Många av den akademiska världens termer och begrepp härstammar från de medeltida universiteten och används internationellt. Andra är senare tillskott till begreppsfloran och specifika för Åbo Akademi. Nedan hittar du en ordlista med några av de vanligaste termerna.

Akademisk kvart

Innebär att något i själva verket börjar en kvart efter utsatt tid. Om det står att föreläsningen börjar kl. 10 betyder det 10.15. (och inte 10.00).
Fenomenet uppstod på den tiden när fickur var ovanliga hos studenter, och kyrkans eller rådhusets klocka utgjorde den allmänt nyttjade tidsmätaren. Kvarten gav studenterna lagom tid att hinna till föreläsningen sedan klockslagen hörts.

Alumn

Alumn blir du när du har studerat färdigt vid Åbo Akademi. En alumn kan även vara en tidigare lärare eller anställd.

Brahe, Per

Studentkårens skyddspatron, staty i parken intill domkyrkan i Åbo, och generalguvernör som medverkade till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo 1640.

Campus

Geografiskt område där universitetet samlat all eller det mesta av sin verksamhet. Åbo Akademi har ett campus i Åbo och ett campus i Vasa.

Studerande i Vasa
I knutarna kring Åbo Akademis Vasacampus.

Dekan

Varje fakultet leds av en dekan.

Disputation

Den akademiska akten där doktoranden offentligt presenterar och försvarar sin doktorsavhandling.

Docent

Akademisk titel. För att antas som docent ska man efter doktorsexamen självständigt ha utvecklat sin vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Docenttiteln är på livstid.

Doktor

Den högsta akademiska examen. En person som forskar och studerar för att bli doktor kallas doktorand.

Fakultet

Enhet vid universitetet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Åbo Akademi har fyra fakulteter: Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT), fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT), fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV), fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE).

Gamyl

Äldre studerande, kallas även ”n:te årets studerande”.

Gulnäbb, gulis

Första årets studerande.

Halare

Studentoverall. Ett av de främsta kännetecknen för studentikos kultur. Ofta prydd av tygmärken från olika studentfester och studentorganisationer.

Inskription

Högtidlig invigning av läsåret. Ordnas i Åbo och i Vasa.

Tre studerande som ler brett i kameran
Efter inskriptionen firar ÅA:s studenter och personal med Streetfestival på campus i Åbo.

Kandidat

Lägre högskoleexamen.

Kåren

Åbo Akademis Studentkår grundad 1919. Avser också det gula kårhuset i funkisstil på Tavastgatan 22 i Åbo.

Licentiat

Akademisk examen på forskarnivå. Motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.

Magister

Högre högskoleexamen.

Nation

Förening för studerande från en viss region.

Professor

Den högsta lärartjänsten vid universitetet. Arbetar med utbildning, forskning och handledning. Efter pensioneringen läggs emerita/emeritus till titeln.

Pro gradu-avhandling

Examensarbete på magisternivå.

Promotion

Mycket festlig tillställning där de som avlagt doktorsexamen invigs till doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen, d.v.s. den svarta doktorshatten, och vissa fall också doktorsvärja, broderad krage eller brosch.

En doktorshatt och -värja på ett bord
Doktorshatt och doktorsvärja.

Sits

Tre rätters middag som ackompanjeras av snapsvisor, stavas också sitz.

SP

Förkortning för studiepoäng. En enhet som används för att mäta studieprestationer. Gamla och förvirrade studenter kan ännu prata om studieveckor.

Tentamen, tenta

Tentamen är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är ofta skriftliga men kan också vara muntliga eller laborativa. Om du blir underkänd kan du tenta om.

Vappen

En av studenternas stora högtider. Valborgsfirandet i Åbo inleds i Vårdbergsparken med studentsång av Brahe Djäknar och mösspåtagning. Festen direktsänds i TV. Följande dag, första maj, ordnar studenterna picknick i Vårdbergsparken. I Vasa mössar studenterna Topeliusstatyn, och studentkören Pedavoces sjunger in våren på Vasa övningsskolas gymnasiums trappa. Skål!

ÅAkärlek

Alla nyanser av akademisk kärlek! Se mer under hashtaggen #åakärlek på sociala medier!