Skriv här det du söker efter!

Utbildare och processledare

 

Processledare för fortbildningsomgång 1

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeM, arbetar som universitetslärare i pedagogik med inriktning småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Svanbäck-Laaksonen har mångårig erfarenhet av att undervisa blivande lärare inom småbarnspedagogik. Hon undervisar i bland annat rörelsedidaktik, småbarnspedagogik och -didaktik, förskoleundervisning samt ansvarar för praktikperioder och handleder studeranden i praktik. Svanbäck-Laaksonen är också doktorand vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och hennes forskningsområde är småbarns rörelse. Hon har lång erfarenhet av att handleda och fortbilda personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Hon har planerat, genomfört och handlett personal inom flera projekt där förändrings- och utvecklingsarbete har varit i fokus.

Processledare för fortbildningsomgång 2

Ellen Engdal-Dannbäck, PeM, arbetar som universitetslärare vid Helsingfors universitet där hon utbildar blivande lärare inom småbarnspedagogik. Engdal-Dannbäck undervisar i bland annat förskoleundervisning, observation, planering och utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet och ansvarar för praktikperioder och handleder studerande under praktik. Engdal – Dannbäck har tidigare varit företagare inom småbarnspedagogiken och drivit ett språkbadsdaghem. Hon har också fungerat som verksamhetsledare för flera småbarnspedagogiska enheter. Till Engdal-Dannbäcks särskilda intresseområden hör pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, mångprofessionella team och flerspråkighet.

 

Projektgrupp: 

Fortbildningens innehåll planeras av en projektgrupp med representanter från samtliga samarbetsparter;

Johanna Ekström-Partanen, utvecklingssakkunnig vid HY+

Camilla Forsberg, fortbildningschef för pedagogik och lärarfortbildning vid CLL

Marina Lundkvist, universitetslektor vid avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet

Sofia Mickelsson, planerare, CLL (administration och projektgruppens sekreterare)

Lisabet Sandin-Kula, utbildningsplanerare, CLL (moderskapsledig) 

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, universitetslärare med inriktning på småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

Uppdaterad 12.4.2021