Skriv här det du söker efter!

Processledare och projektgrupp

 

Processledare för fortbildningsomgång 1

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeD, arbetar som universitetlektor inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Svanbäck-Laaksonen har mångårig erfarenhet av att undervisa blivande lärare inom småbarnspedagogik. Hon undervisar i bland annat rörelsedidaktik, småbarnspedagogik och -didaktik, förskoleundervisning samt ansvarar för praktikperioder och handleder studeranden i praktik. Hennes forskning berör främst småbarns rörelseaktiviteter, pedagogiskt ledarskap och pedagogisk dokumentation. Hon har lång erfarenhet av att handleda och fortbilda personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Hon har planerat, genomfört och handlett personal inom flera projekt där förändrings- och utvecklingsarbete har varit i fokus.

 

 

Processledare för fortbildningsomgång 2

Porträttbild på Jan-Erik Mansikka Jan-Erik Mansikka, är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Mansikka har varit med och grundat den svenskspråkiga småbarnspedagogiska utbildningen vid HU och undervisar och bedriver aktivt forskning inom ett brett pedagogiskt område. De senaste årens forskning har haft tyngdpunkten på frågor kring pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken samt frågeställningar kring barns delaktighet och barns rättigheter. Mansikka har lång erfarenhet av handledning av examensarbeten på olika nivåer, inklusive doktorander. Han har erfarenhet från flera intressanta fortbildningsprojekt, särskilt när det gäller processutbildningar.

Processledare för fortbildningsomgång 3

Porträttbild på Pia Nordin Pia Nordin, PeM, är universitetslärare i pedagogik med inriktning småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Nordin undervisar i småbarnspedagogik, bland annat i barns utveckling och lärande, flerspråkig litteracitet och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap. Dessutom ansvarar hon för och handleder studerande under praktikperioder och i kandidatavhandlingar. Nordin har mångårig arbetserfarenhet av läroplansfrågor och pedagogisk utveckling. Nordin är även doktorand vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och hennes forskningsområde är pedagogiskt ledarskap.

 

Processledare för fortbildningsomgång 4

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeD, arbetar som universitetlektor inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Svanbäck-Laaksonen har mångårig erfarenhet av att undervisa blivande lärare inom småbarnspedagogik. Hon undervisar i bland annat rörelsedidaktik, småbarnspedagogik och -didaktik, förskoleundervisning samt ansvarar för praktikperioder och handleder studeranden i praktik. Hennes forskning berör främst småbarns rörelseaktiviteter, pedagogiskt ledarskap och pedagogisk dokumentation. Hon har lång erfarenhet av att handleda och fortbilda personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Hon har planerat, genomfört och handlett personal inom flera projekt där förändrings- och utvecklingsarbete har varit i fokus.

 

Projektgrupp: 

Fortbildningens innehåll planeras av en projektgrupp med representanter från samtliga samarbetsparter;

Johanna Ekström-Partanen, utvecklingschef vid HY+

Camilla Forsberg, fortbildningschef för pedagogik och lärarfortbildning vid CLL

Marina Lundkvist, universitetslektor vid studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Sofia Mickelsson, planerare, CLL (administration och projektgruppens sekreterare)

Jessica Nylund, utildningsplanerare CLL

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, universitetslektor med inriktning på småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

 

Referensgrupp:

Referensgruppen förankrar och kvalitetssäkrar fortbildningens innehåll. Referensgruppens medlemmar består av representanter från universiteten och chefer inom småbarnspedagogik som representerar olika geografiska områden i Svenskfinland.

Camilla Forsberg, CLL, referensgruppens ordförande

Johanna Ekström-Partanen, HY+, referensgruppens sekreterare

Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik, ÅA

Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, HU

Marina Lundkvist, HU, projektgruppens representant

Mikaela Svanbäck – Laaksonen, ÅA, projektgruppens representant

Hanna Karlsson, chef för småbarnspedagogik, Åbo

Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogik, Pedersöre

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogik, Helsingfors

 

 

 

Uppdaterad 13.11.2023