Skriv här det du söker efter!

Pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (5 sp)

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av teman kring det pedagogiska ledarskapets många olika delar. Ett särskilt fokus läggs på hur ledaren utvecklar verksamhetens kvalitet.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att leda stödet för utveckling och lärande
  • att leda en språkmedveten småbarnspedagogik
  • att leda en verksamhetsmiljö som präglas av mångfald
  • lärmiljöer och utveckling av dem samt digitalisering
  • kvalitetsfaktorer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt utvärdering och utveckling av verksamheten
  • förskoleundervisningens uppdrag som en del av lärstigen och utveckling av verksamhetssätten vid övergångar

 

Föreläsare och utbildare: 

Mia Heikkilä Mia Heikkilä, är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi och docent i pedagogik vid Mälardalens högskola. Heikkiläs specialområde är genus- och jämställdhetsutmaningar i förskolor och skolor.
Ellen Engdal-Dannbäck, är chef för svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt kommun. Engdal-Dannbäck har tidigare arbetat som företagare, ledare och universitetslärare inom småbarnspedagogik. 
Sofia Kummel, är förskollärare i Pörtom skola, Österbotten
Marina Lundkvist har tjänst som försteamanuens i pedagogik, småbarnspedagogik (barnehagepedagogikk) vid fakulteten för lärarutbildning, konst och kultur i Bodø, Norge. Hon är också universitetslektor i småbarnspedagogik, vid Helsingfors universitet.
Bim Riddersporre, är legitimerad psykolog, logoped och fil dr i psykologi. Hon har tidigare arbetat som barnpsykolog och lektor och är numera författare, forskare och fortbildare. Riddersporres stora intressen inom yrket har alltid varit små barns utveckling, föräldraskap samt ledarskap – allt detta pekar mot förskolan!

 

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

 

Tidpunkt:

Modul 2 genomförs våren 2022, hösten 2022 och våren 2023.

Tider för modul 2: våren 2023

Studietillfälle: 24.1 kl. 12–16

Studietillfälle: 16.2 kl. 12–16

Studietillfälle: 22.3 kl. 12–16

 

Grupphandledning: 4–5 deltagare/grupp/dag. Gruppindelningen meddelas under första studietillfället

fredag 21.4 kl. 13.00 –16.00

måndag 24.4 kl. 13.00 –16.00

onsdag 26.4 kl. 13.00 –16.00

torsdag 27.4 kl. 13.00 –16.00

fredag 28.4  kl. 13.00 –16.00

 

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande.

Uppdaterad 19.6.2023