Skriv här det du söker efter!

Pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (5 sp)

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av teman kring det pedagogiska ledarskapets många olika delar. Ett särskilt fokus läggs på hur ledaren utvecklar verksamhetens kvalitet.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att leda stödet för utveckling och lärande
  • att leda en språkmedveten småbarnspedagogik
  • att leda en verksamhetsmiljö som präglas av mångfald
  • lärmiljöer och utveckling av dem samt digitalisering
  • kvalitetsfaktorer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt utvärdering och utveckling av verksamheten
  • förskoleundervisningens uppdrag som en del av lärstigen och utveckling av verksamhetssätten vid övergångar

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

Tidpunkt:

Modul 2 genomförs våren 2022, hösten 2022 och våren 2023.

Antagning:

Du kan ansöka om att delta i modulerna efter genomförd introduktionsdel. Till varje omgång antas 25 deltagare.

 

Uppdaterad 18.8.2021