Skriv här det du söker efter!

Ledarskap som berör en lärande gemenskap och personal (5 sp)

 

Det centrala innehållet i denna fortbildningsdel består av ledarskap i dynamiska arbetsmiljöer, med särskilt fokus på ledarskap i mångprofessionella team samt förändrings- och utvecklingsledarskap

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att leda mångprofessionella team
  • att leda personalen
  • att leda samarbete med nätverk och intressegrupper
  • att leda förändring
  • att leda utvecklings- och innovationsverksamhet
  • undervisningsförvaltning och förvaltning inom småbarnspedagogiken (grunderna i offentlig rätt och allmänrätt, kommunal rätt, undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens lagstiftning, personalförvaltning och ekonomiförvaltning)

 

Föreläsare och utbildare: 

Anna-Christina Martin, verksamhetsledare för stiftelsen Semigradsky. Martin har en bred och mångsidig erfarenhet av pedagogik och utveckling samt av nationellt och internationellt nätverksarbete. Martin har tidigare arbetat vid Helsingfors universitet. Stiftelsen driver tre daghem i Helsingfors.
Thomas Sundell, överinspektör inom bildningsväsendet, vid Regionförvaltningsverket. Sundell arbetar med juridiska frågor inom skola och utbildning och föreläser kring förvaltning för personal inom bildningsväsendet.
Noora Lohi, överinspektör inom bildningsväsendet, vid Regionförvaltningsverket. Lohi arbetar med frågor som berör småbarnspedagogik inom Regionförvaltningsverket.

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

Tidpunkt:

Modul 1 genomförs hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

Tider för modul 1, hösten 2021:

Studietillfälle: 5.10.2021 kl. 14–16
Studietillfälle: 12.10.2021 kl. 12–16
Grupphandledning: vecka 44 kl. 12–15, 5–6 deltagare/grupp/dag
Studietillfälle: 17.11.2021 kl. 12–16
Studietillfälle: 14.12.2021 kl. 12–16

Tider för modul 1, våren 2022

Studietillfälle: 17.2.2022 kl. 14–16
Studietillfälle: 24.2.2022 kl. 12–16
Grupphandledning: vecka 11-12 kl. 12–15, 5–6 deltagare/grupp/dag
Studietillfälle: 12.4.2022 kl. 12–16
Studietillfälle: 3.5.2022 kl. 12–16

Antagning:

Du kan ansöka om att delta i modulerna efter genomförd introduktionsdel. Till varje omgång antas 25 deltagare.

 

Uppdaterad 27.9.2021