Skriv här det du söker efter!

Ledarskap som berör en lärande gemenskap och personal (5 sp)

 

Det centrala innehållet i denna fortbildningsdel består av ledarskap i dynamiska arbetsmiljöer, med särskilt fokus på ledarskap i mångprofessionella team samt förändrings- och utvecklingsledarskap

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att leda mångprofessionella team
  • att leda personalen
  • att leda samarbete med nätverk och intressegrupper
  • att leda förändring
  • att leda utvecklings- och innovationsverksamhet
  • undervisningsförvaltning och förvaltning inom småbarnspedagogiken (grunderna i offentlig rätt och allmänrätt, kommunal rätt, undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens lagstiftning, personalförvaltning och ekonomiförvaltning)

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

Tidpunkt:

Modul 1 genomförs hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

Antagning:

Du kan ansöka om att delta i modulerna efter genomförd introduktionsdel. Till varje omgång antas 25 deltagare.

 

Uppdaterad 3.6.2021