Skriv här det du söker efter!

Anmälan till fortbildningsomgång 1 öppnar den 20.4.2021

 

Fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap kommer att genomföras tre omgångar under åren 2021 – 2023

  • Omgång 1 startar hösten 2021 och avslutar hösten 2022
  • Omgång 2 startar våren 2022 och avslutar våren 2023
  • Omgång 3 startar hösten 2022 och avslutar hösten 2023

Varje omgång inleds med en introduktionsdel, som är öppen för alla intresserade deltagare och ger en beskrivning av hela fortbildningsprogrammet. I introduktionsdelen ingår också ett uppföljande tillfälle live med processledaren. Fullgjord introduktionsdel är en förutsättning för att gå vidare och genomföra de tre modulerna. Genom att anmäla sig till modulerna avser deltagaren genomföra hela fortbildningsprogrammet. Hela fortbildningsprogrammet omfattar tidsmässigt ett år.

Genomfört fortbildningsprogram och där tillhörande studieuppgifter berättigar till 15 sp som deltagaren kan ansöka om att få tillgodo inom magisterstudier, utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Uppdaterad 30.3.2021