Skriv här det du söker efter!

Framtidens småbarnspedagogik och därtill hörande ledarskap
(5 sp)

 

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av ledarskapets betydelse inom olika former av småbarnspedagogik. Ett särskilt fokus läggs på att leda utvecklings- och förändringsprocesser av strukturella och processrelaterade faktorer inom verksamhetskulturen.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att utveckla servicestyrningen inom småbarnspedagogiken
  • att leda verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, förnya och utveckla strukturerna för verksamheten
  • att leda välbefinnande och tryggheten hos gemenskaperna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

Tidpunkt:

Modul 3 genomförs hösten 2022, våren 2023 och hösten 2023

Studietillfälle: 7.9.2022 kl. 12-16

Studietillfälle: 6.10.2022 kl. 12-16

Studietillfälle: 22.11.2022 kl. 12-16

Grupphandledning vecka 50 (måndag 12.12 – fredag 16.12), kl. 12-16.

 

Uppdaterad 23.5.2022