Skriv här det du söker efter!

Framtidens småbarnspedagogik och därtill hörande ledarskap
(5 sp)

 

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av ledarskapets betydelse inom olika former av småbarnspedagogik. Ett särskilt fokus läggs på att leda utvecklings- och förändringsprocesser av strukturella och processrelaterade faktorer inom verksamhetskulturen.

Exempel på teman ur innehållet är:

  • att utveckla servicestyrningen inom småbarnspedagogiken
  • att leda verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, förnya och utveckla strukturerna för verksamheten
  • att leda välbefinnande och tryggheten hos gemenskaperna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

 

Föreläsare och utbildare: 

Porträttbild på Åse Fagerlund Åse Fagerlund, FD, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut, mindfulnessinstruktör och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum. Fagerlund har lång erfarenhet av arbete kring att stärka välbefinnande, mentala resurser och stresshanteringsförmåga. Hon arbetar därtill med föreläsningar, workshops och  utbildningar i välbefinnande för skolor, föräldrar och företag samt driver en psykoterapimottagning och ett eget företag.
Bim Riddersporre, är legitimerad psykolog, logoped och fil dr i psykologi. Hon har tidigare arbetat som barnpsykolog och lektor och är numera författare, forskare och fortbildare. Riddersporres stora intressen inom yrket har alltid varit små barns utveckling, föräldraskap samt ledarskap – allt detta pekar mot förskolan!

 

Omfattning och arbetssätt:

Inom modulen ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

 

Tidpunkt:

Modul 3 genomförs hösten 2022, våren 2023 och hösten 2023

Tider för modul 3, hösten 2023:

7.9  kl. 12.00 – 16.00

3.10 kl. 12.00 – 16.00

15.11 kl. 12.00 – 16.00

Grupphandledning v. 50

 

 

 

 

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande.

Uppdaterad 19.6.2023