Skriv här det du söker efter!

Fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap (15 sp) vill lyfta fram och stärka verksamma ledare i det mångfacetterade föreståndarskapet inom småbarnspedagogik.

Inom fortbildningen ges deltagarna möjlighet att utveckla sig och sin verksamhet, så att alla får lika möjligheter att fördjupa sin kompetens inom de temaområden som ingår i fortbildningen.

Fortbildningsprogrammet främjar ledarskapskompetensen som behövs för implementering av utbildningspolitiska och strukturella reformer samt nya läroplansgrunder.

 

Målgrupp:

Verksamma ledare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen

Format:

Den webbaserade fortbildningen genomförs i sin helhet som distansstudier, i tre omgångar under åren 2021 – 2023. Till fortbildningen antas 25 deltagare per omgång. Varje omgång handleds av en processledare.

Tidtabell:

Första gruppen inleder sina studier hösten 2021 och avslutar hösten 2022

Andra gruppen inleder våren 2022 och avslutar våren 2023

Tredje gruppen inleder hösten 2022 och avslutar hösten 2023

Omfattning:

Genomfört fortbildningsprogram och där tillhörande studieuppgifter berättigar till 15 sp som deltagaren kan ansöka om att få tillgodo inom magisterstudier, utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

 

Introduktion:

Fortbildningsprogrammet inleds varje omgång med en introduktionsdel.

Föreläsningen Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap och team i gemensam utveckling handlar om pedagogiskt ledarskap och föreståndarens mångfacetterade uppdrag.

Introduktionsföreläsningen erbjuds alla intresserade deltagare och ger en beskrivning av hela fortbildningsprogrammet. I introduktionen ingår också ett uppföljande tillfälle live med processledaren. Introduktionsdelen görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro.

Efter genomförd introduktionsdel kan du ansöka om att genomföra de återstående tre modulerna inom fortbildningsprogrammet.

Introduktion

 

Introduktionsdelen arrangeras inför varje ny omgång som inleds: hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

 

Kontaktpersoner:

Åbo Akademi: Fortbildningschef Camilla Forsberg, camilla.forsberg@abo.fi, tel. 050-411 5745

HY+: Utvecklingssakkunnig Johanna Ekström-Partanen, johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi, tel. 050-311 6443

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna.

Arrangörer:

Fortbildningen förverkligas i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och HY+ Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster, Åbo Akademi och Helsingfors universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 30.3.2021