Skriv här det du söker efter!

Fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap (15 sp) vill lyfta fram och stärka verksamma ledare i det mångfacetterade föreståndarskapet inom småbarnspedagogik.

Inom fortbildningen ges deltagarna möjlighet att utveckla sig och sin verksamhet, så att alla får lika möjligheter att fördjupa sin kompetens inom de temaområden som ingår i fortbildningen.

Fortbildningsprogrammet främjar ledarskapskompetensen som behövs för implementering av utbildningspolitiska och strukturella reformer samt nya läroplansgrunder.

 

Målgrupp:

Verksamma ledare (föreståndare, pedagogiska ledare/utvecklare, teamledare för flera avdelningar) inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen

Format:

Den webbaserade fortbildningen genomförs i sin helhet som distansstudier, i tre omgångar under åren 2021 – 2023. Till fortbildningen antas 25 deltagare per omgång. Varje omgång handleds av en processledare.

Tidtabell:

Första gruppen inleder sina studier hösten 2021 och avslutar hösten 2022

Andra gruppen inleder våren 2022 och avslutar våren 2023

Tredje gruppen inleder hösten 2022 och avslutar hösten 2023

Omfattning:

Genomfört fortbildningsprogram och godkända tilläggsuppgifter ger deltagaren ett intyg på maximalt 15 sp (5 sp per genomförd och godkänd modul) som deltagaren kan ansöka om att få tillgodoräknad som studier inom magisterprogrammet vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Deltagaren ansvarar själv för ansökning om tillgodoräknande vid det universitet hen är inskriven. 


Introduktionsdel

 

Introduktionsdel:

Fortbildningsprogrammet inleds varje omgång med en introduktionsdel. Tidpunkt för introduktionsdelen för omgång 2 är: 27.1.2022 kl. 14 – 16

Introduktionsdelen handlar om pedagogiskt ledarskap och föreståndarens mångfacetterade uppdrag och består av föreläsning kring det centrala temat ”Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap och team i gemensam utveckling.” Därtill ett kunskapssamtal mellan daghemsföreståndare Dan Engström och småbarnspedagogiska ledaren Birgitta Åberg, samtalet leds av professor Mirjam Kalland.

Föreläsare och utbildare: 

Torbjörn Sandén Torbjörn Sandén, PeD, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, har lång erfarenhet av utbildning och fortbildning inom utbildningssektorns ledarskap och organisationsutveckling.
Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, har en lång och gedigen erfarenhet av olika aspekter inom det småbarnspedagogiska fältet.
Porträttbild på Dan Engström Dan Engström, daghemsföreståndare med gedigen erfarenhet av att samtidigt leda flera enheters personal i det pedagogiska arbetet samt i frågor som berör förändrings- och utvecklingsarbete.
Birgitta Åberg, ledare inom småbarnspedagogik med gedigen erfarenhet av att leda personal i det pedagogiska arbetet samt i förändrings- och utvecklingsarbete.

 

Introduktionsdelen erbjuds alla som är intresserade att genomföra fortbildningsprogrammet och fullständigt genomförd introduktionsdel är en förutsättning för att gå vidare och genomföra de återstående tre modulerna inom fortbildningsprogrammet.

Introduktionsdelen arrangeras inför varje ny omgång som inleds:

hösten 2021: 14.9.2021 kl. 14 – 16

våren 2022: 27.1.2022 kl. 14 – 16

hösten 2022: tidpunkt meddelas senare

 

Kontaktpersoner:

Åbo Akademi: Fortbildningschef Camilla Forsberg, camilla.forsberg@abo.fi, tel. 050-411 5745

HY+: Utvecklingssakkunnig Johanna Ekström-Partanen, johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi, tel. 050-311 6443

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna.

Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Arrangörer:

Fortbildningen förverkligas i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och HY+ Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster, Åbo Akademi och Helsingfors universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 27.9.2021