Skriv här det du söker efter!

Framtidens småbarnspedagogik - ledarskap

Framtidens småbarnspedagogik - ledarskap

Jobbar du som daghemsföreståndare eller är du intresserad att veta mer om vad det innebär att fungera som föreståndare idag? Vill du fördjupa din egen ledarskapskompetens?

Nu har du möjlighet att delta i en fortbildningshelhet kring pedagogiskt ledarskap, som startar hösten 2023. Fortbildningshelheten utgår från valda delar ur det omtyckta fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap (2021–2023).

I fortbildningshelheten får du som deltagare möjlighet att utveckla din ledarskapskompetens och får verktyg för pedagogiskt ledarskap som stöder dig i arbetet med bland annat kärnverksamhet, mångprofessionella team, kvalitet i pedagogisk verksamhet och att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom småbarnspedagogisk verksamhet.

Med godkänd fortbildningshelhet samt tilläggsuppgifter har deltagarna även möjlighet att ansöka om att få fortbildningshelheten tillgodoräknad (5sp) som studier inom magisterprogrammet vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

 

Målgrupp: Föreståndare, enhetsledare, pedagogisk ledare/utvecklare och lärare inom småbarnspedagogik och förskola

Format: Fortbildningen är helt webbaserad och genomförs som distansstudier via Zoom

Tidtabell: studietillfällen: 23.8, 19.9, 12.10 och 9.11. kl. 12–16

 

Kontaktpersoner:

Åbo Akademi: Fortbildningschef Camilla Forsberg, camilla.forsberg@abo.fi, tel. 050-411 5745

HY+: Utvecklingschef Johanna Ekström-Partanen, johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi, tel. 050-311 6443

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna.

Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

 

Arrangörer:

Fortbildningen förverkligas i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och HY+ Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster, Åbo Akademi och Helsingfors universitet 

 

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 13.11.2023