Skriv här det du söker efter!

Framtidens småbarnspedagogik - ledarskapsseminarium

Framtidens småbarnspedagogik - ledarskapsseminarium

Välkommen med på avslutande seminarium för fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap i Tammerfors. Vi bjuder in alla som är intresserade av pedagogiskt ledarskap att ta del av en heldag med inspirerande föreläsningar, scensamtal, workshoppar samt nätverkande och diskussioner med övriga deltagare.

 

Tidpunkt: 30.11.2023 kl. 8.30 -15.00 

Plats: Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43 

För vem? Alla som är intresserade av pedagogiskt ledarskap (du behöver inte ha deltagit i fortbildningen för att kunna delta) 

Anmälan: Anmäl dig till seminariet senast den 17.11.2023: Klicka här, direkt till anmälan 

Program: (programmet kan även laddas ner som pdf)

8.30 Registrering och frukostservering
9.30 Välkommen och inledande ord

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, universitetslektor inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi
Marina Lundkvist, universitetslektor inom småbarnspedagogik, Helsingfors universitet
Camilla Forsberg, fortbildningschef, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

9.40 Framtidens småbarnspedagogik

Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik, Helsingfors universitet
Mia Heikkilä, professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola, Stockholms universitet

10.05 Ledarskapet inom småbarnspedagogik – mångfald, framtid, förhållningssätt

Jonas Stier, sociolog, professor i socialt arbete, Mälardalens universitet

10.50 Paus

11.10 Scensamtal: Hållbart ledarskap inom småbarnspedagogik

Kurt Torsell, direktör, enheten för svenskspråkig utbildning och verksamhet, Utbildningsstyrelsen
Ann-Christin Furu projektforskare, Åbo Akademi
Emma Vesterlund, daghemsföreståndare, Närpes stad
Hanna Karlsson, chef för svensk småbarnspedagogik, Åbo stad
Nora Grotenfelt, överläkare, fullmäktigeledamot, Helsingfors stad

12.00 LUNCH

13.15 Workshopsessioner

(Välj en av tre workshoppar i er anmälan)
1. Interkulturalitet och mångprofessionella team (Jonas Stier)
2. Ledarens kommunikation inom småbarnspedagogik (Ann-Christin Furu)
3. Välmående som grund för mitt ledarskap (Helen Blässar)

14.45 Framtidens småbarnspedagogik – vad behöver framtidens ledare?

Mikaela Svanbäck-Laaksonen och Marina Lundkvist

14.55 Tack för idag

 

Workshopledare och föreläsare

Jonas Stier är sociolog, professor i socialt arbete vid MDU. Han har gedigen forsknings- och undervisningserfarenhet inom interkulturalitet, interkulturell kommunikation och interkulturellt förhållningssätt.

Ann-Christin Furu, universitetsforskare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi leder workshopen: Ledarens kommunikation inom småbarnspedagogiken

Helen Blässar, Ledarskaps – och Samarbetscoach, M.Sc, leder workshopen: Välmående som grund för mitt ledarskap

Läs mera om workshoparna

 

Frågor kring deltagande riktas till:

Åbo Akademi: Utbildningsplanerare Lisabet Sandin-Kula, lisabet.sandin- kula@abo.fi, tel. 0504706311

HY+: Utvecklingschef Johanna Ekström-Partanen, johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi, tel. 050-311 6443

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna.

Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

 

Arrangörer:

Fortbildningen förverkligas i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och HY+ Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster, Åbo Akademi och Helsingfors universitet 

Tack till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som är med och genomför ledarskapsseminariet.

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 24.8.2023