Gymnasiet

Gymnasiet

Välkommen till Vasa övningsskolas gymnasium 

Vasa övningsskolas gymnasium är ett gymnasium mitt i Vasas stadskärna med ca 380 studerande och 30 olika nationaliteter. Utöver den nationella gymnasieutbildningen erbjuder vi bildkonst- och musikprogram på svenska samt det engelskspråkiga studieprogrammet International Baccalaureate Diploma Programme. Bildkonst– och musikprogrammet är en del av den nationella gymnasieutbildningen.

Vasa övningsskola är ett årskurslöst gymnasium som ger dig möjlighet till en bred allmänbildning, en god grund för fortsatta studier, individuell studietakt, flexibelt studieprogram, kontinuerlig handledning i studierna och arbete i trivsam miljö. Ur vårt breda kursutbud kan du välja att skapa dig ett fördjupat program i de ämnen du är intresserad av.

Vi betonar kommunikation, laboration och sociala färdigheter, vilket innebär ett starkt och levande modersmål, användbar flerspråkighet, självklar förtrogenhet med tekniska hjälpmedel och media, undersökande och problemlösande förhållningssätt och en trygg och social kompetens. Frågor med speciell betydelse för oss är värnandet av miljön samt ambitionen att fungera som en språkstimulerande skola.

Tillsammans med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi ansvarar vi för den finlandssvenska lärarutbildningen. Övningsskolorna är universitetens utvecklingsskolor. Universitetstillhörigheten erbjuder oss en ypperlig plattform för universitetets och våra gemensamma utvecklingsintressen och möjliggör forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt i anslutning till gymnasieverksamhet, pedagogik, växande och utveckling.  

Läsårstema 2020-2023:
”En välmående, hållbar och värdeskapande skola”

 

Följ & dela

    Du hittar oss även här