Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Arbetstider

Arbetstiderna 2023-2024 | The Working Hours 2023-2024 | Työajat 2024-2024 (pdf)

Vasa övningsskolas arbetstider läsåret 2023-2024


Grundskola – Wilma anvisningar till vårdnadshavare

Här finns Wilmaguider för hur man anmäler sjukfrånvaro, ansöker om lov från skolan och utreder frånvaro i Wilma.


Gymnasiets studieguide | The upper-secondary school study guide | Lukion opinto-oppaan 

Studieguide för läsåret 2023-2024


IB preparatory year study information booklet 2023-2024.

IB diploma programme IB DP info booklet 2023-2024.

Updated 2.10.2023