Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Arbetstider

Arbetstiderna 2022-2023 | The Working Hours 2022-2023 | Työajat 2022-2023 (pdf)

Arbetstider läsåret 2022-2023

Arbetstiderna 2023-2024 | The Working Hours 2023-2024 | Työajat 2024-2024 (pdf)


Grundskola – Wilma anvisningar till vårdnadshavare

Här finns Wilmaguider för hur man anmäler sjukfrånvaro, ansöker om lov från skolan och utreder frånvaro i Wilma.


Gymnasiets studieguide | The upper-secondary school study guide | Lukion opinto-oppaan 

Studieguide för ettor och tvåor 2022-2023

Studieguide för treor och fyror 2022-2023


IB preparatory year study information booklet 2022-2023.

IB diploma programme  IB DP info booklet 2022-23

Updated 8.12.2022