Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Arbetstider
Arbetstiderna | The Working Hours | Työajat 2021-2022 (pdf)

Arbetstider 2021-2022


Grundskola – Wilma anvisningar till vårdnadshavare

Här finns Wilmaguider för hur man anmäler sjukfrånvaro, ansöker om lov från skolan och utreder frånvaro i Wilma.


Gymnasiets studieguide | The upper-secondary school study guide | Lukion opinto-oppaan 

Studieguide 2021-2022 för årskurs 1

Studieguide 2021-2022 åk 2 och äldre studerande


IB preparatory year study information booklet.

Study information booklet 2021-2022

Updated 25.11.2021