Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

I Finland finns tio övningsskolor som upprätthålls av universitet med lärarutbildning. Övningsskolorna är universitetens utvecklingsskolor. Vasa övningsskola är den enda svenskspråkiga övningsskolan. I samarbete med Åbo Akademi ansvarar Vasa övningsskola för lärarstuderandes handledda praktik.  

Vasa övningsskola deltar i lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt, både inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen. Vasa övningsskola är också tätt knuten till universitetens forsknings- och försöksverksamhet.  En viktig samarbetspart för försöks-, forsknings- och utvecklingsverksamheten, handledningen av lärarstuderande och läroplansarbete är övningsskolornas samarbetsnätverk eNorssi, www.enorssi.fi. 

Exempel på aktuella projekt är 

  • Positiv psykologi 
  • Koordinering av Utbildningsstyrelsens internationaliseringsprojekt för den allmänbildande utbildningen 
  • IDEMO, utveckling av en ämnesövergripande pedagogik och demokratifostran 
  • LUKE, lukion kehitysverkosto, gymnasiets utvecklingsnätverk 
  • KAARO, universitetens nätverk för att utveckla utvärderingskunskap 
  • FYREN, läroplansutveckling inom grundläggande utbildning 
  • Pic(tureme, utforska litteraturarbete med bilderböcker och bildromaner 
  • InLärning och Stöd2 (ILS2), en uppföljningsstudie av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga 

Updated 2.1.2020