Styrdokument och planer

Styrdokument och planer

Ta del av några viktiga styrdokument och planer för Vasa övningsskola. 

Vasa övningsskolas instruktion (reviderad av Åbo akademis styrelse 01.02.2021)

Grundläggande utbildning: 
Förskolans läroplan
Läroplan för grundläggande utbildning – Gemensamma delen och ämnesvisa delen
Kriterier för vitsord i uppförande 
Trivselregler 
Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Vasa övningsskola F-9

Gymnasieutbildning: 
Gymnasiets läroplan
Jämställdhetsplan för Vasa övningsskolas gymnasium

Gemensamt
Vasa övningsskolas IT-strategi 2019-2022

 

Updated 8.2.2021