Administration gymnasiet

Administration gymnasiet

Skolhusgatan 31
65100 VASA
Rektor Mats Borgmästars 046-9236574
Prorektor Diane-Christine Blusi 050-3151041
Kansli Lena Engsbo 06 324 7612
IB-koordinator Henrik Lindgren 050-9186470
IB-kansli/bibliotek Sabina Sundvall 06 324 7678
Studiehandledare Nina Kallio 050-5512280
Studiehandledare Pia Lustig 050-4141462
Expeditionsmästare Patrik Backholm 050-5910119
IT-instruktör / Datansvarig Dan Grönberg 050-4700421
IT-pedagog Andreas Sundstedt 050-5642860
Speciallärare Anne Uppgård 050-5950412
CAS-koordinator Margita Nyman 06 324 7632
Konst. och musikkoordinator Lisette Smedlund 050-5694249
Koordinator för ämneslärarutbildningen Moja Ladvelin
Hälsovårdare Gunilla Gref 040-6494808
Kurator Heidi Jansson 040-6890788
Kurator Jimmy Sandbacka 040-6604338
Skolcoach Camilla Rogaszewska 050-3443810
Köket Compass Group Finland Oy
ovningsskola.gymnasiet@compass-group.fi 
040-4811266
Städning Lassila & Tikanoja Ab

Updated 24.11.2023