Studerandevård

Studerandevård

Studerandevårdstjänster


Hälsovård

Hälsovårdare Gunilla Gref
är anträffbar i våning G1 enligt följande:

Måndagar: kl 8-16
Tisdagar: kl 8-16
Torsdagar: kl 8-16
Fredagar: kl 8-14

Sjukmottagning dessa dagar kl. 8-9.

Telefon 040- 6494808
gunilla.gref@ovph.fi


Studerandepsykolog

Linda Hellström är på plats måndagar i kuratorernas rum.
Kontakta hälsovårdare Gunilla Gref för bokning av tid till skolpsykologen.


Skolcoach

Camilla Rogaszewska
är anträffbar:

måndag-fredag: kl 9-15

Telefon: 050-3443810
camilla.rogaszewska@abo.fi


Kurator

Heidi Jansson tel. 040 6890788, onsdagar
Jimmy Sandbacka tel. 040 6604338, torsdagar och fredagar.

Ta kontakt med skolkuratorn om du:

  • önskar samtala med någon utomstående vuxen om dig själv, dina tankar och känslor eller dina val i livet just nu
  • upplever svårigheter hemma, i skolan eller med kompisarna

Vid behov kan kuratorn slussa vidare eleven till annan instans t.ex. till studerandevårdspsykologen. Om du som förälder känner oro över barnets mående (t.ex. nedstämdhet, förändringar i beteende, utåtagerande), skolfrånvaro kan du även vara i kontakt med kuratorn.
Du kan boka tid genom att ringa, skicka meddelande (per sms eller via Wilma).


Tandvård

Barn och ungdomar i Vasa har rätt att erhålla systematisk, kostnadsfri tandvård till 18-års ålder. Den systematiska tandvården innebär, att barnen kallas till granskning och vård med 2-års intervall. Hälsocentralens tandkliniker arbetar året runt, vilket betyder, att barnen behandlas även under jul- och sommarlov. Om det uppstår behov av akut tandvård t ex vid tandvärk, kan man kontakta tandvårdens tidsbeställning tel. 06 218 9100.

Gymnasieeleverna i Vasa kallas till granskning och vård av tänderna på hösten under första året i gymnasiet. Då hinner man fullgöra vården innan eleven fyller 18 år. Även elever från andra kommuner har rätt till akut tandvård vid Vasa hälsocentrals tandkliniker enligt samma villkor. Då det gäller egentlig tandgranskning och vård uppmanas eleverna i första hand vända sig till hälsocentralen i den egna kommunen.

Inom tandvården spelar den förebyggande vården en stor roll. Vi lägger vikt vid att lära barnen rätta kostvanor och påpekar vikten av en god munhygien.

Då den viktigaste delen av tandhälsovården utförs i hemmen, är det av stor betydelse, att vårdnadshavarna uppmuntrar och hjälper barnen att borsta och sköta sina tänder. För god munhälsa är det viktigt att tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger per dag och att ha hälsosamma, regelbundna och mångsidiga kost- och matvanor samt vatten som törstdryck.

Tandklinik för Vasa övningsskolas gymnasium (från 15.11.2021 ->)

Vasaesplanadens tandklinik
Vasaesplanaden 20 B, 2:a och 3:e vån.
65100 Vasa

OBS! Cykelparkering vid Vasaesplanadens tandklinik

Tel 06 218 9100

Mottagning:
må-to kl. 8-15
fre 8-12

OBS! Personer över 18 år, som utan att meddela om förhinder, uteblir från given tandläkartid debiteras 51,50 €.

Updated 15.1.2024