Vasa övningsskola

Vasa övningsskola

Vi önskar alla elever, lärare, personal, vårdnadshavare och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Ett händelserikt läsår har dokumenterats i årsboken för läsåret 2023-2024. Den kan laddas ner och läsas här!


Följande läsår inleds tisdagen den 13 augusti 2024. Arbetsdagarna för 2024-2025 finns publicerade här.

  • Eleverna i åk 1-6, Kyrkoesplanaden 11-13, börjar kl. 9.00 och välkomnas av lärarna på skolgården. Skolskjutsarna fungerar fr.o.m. samma dags eftermiddag.
  • Eleverna i åk 7-9, Kyrkoesplanaden 11-13, samlas i matsal och klasser enligt skilda meddelanden i Wilma kl. 9.00.
  • Gymnasiets studerande samlas i Estradan, Skolhusgatan 31, kl. 9.00.

Vänligen följ informationen på Wilma regelbundet från 1.8.2024 för eventuella uppdateringar i anslutning till skolstarten.

 

Läsårstema 2023-2025:
”En skola för delaktighet och samverkan”

 

Välkommen till Vasa övningsskolas hemsida! Vår skola som består av grundläggande utbildning och gymnasium finns på två adresser i centrum av Vasa. Sammanlagt 950 barn och unga får sin utbildning hos oss av ett team på 120 personer. I tillägg till detta utför över 400 lärarstuderande årligen sin handledda praktik i vår skola. Landets övriga, finskspråkiga övningsskolor är viktiga samarbetspartners för oss, liksom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, den sistnämnda speciellt kring forsknings- och försöksverksamheten. Vi är en universitetsskola och en del av Åbo Akademi.

Följ & dela

    Du hittar oss även här