Vasa övningsskola

Vasa övningsskola

 

Läsårstema 2023-2025:
”En skola för delaktighet och samverkan”

 

Välkommen till Vasa övningsskolas hemsida! Vår skola som består av grundläggande utbildning och gymnasium finns på två adresser i centrum av Vasa. Sammanlagt 950 barn och unga får sin utbildning hos oss av ett team på 120 personer. I tillägg till detta utför över 400 lärarstuderande årligen sin handledda praktik i vår skola. Landets övriga, finskspråkiga övningsskolor är viktiga samarbetspartners för oss, liksom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, den sistnämnda speciellt kring forsknings- och försöksverksamheten. Vi är en universitetsskola och en del av Åbo Akademi.

 

Följ & dela

    Du hittar oss även här