Om oss

Om oss

Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi sedan 1974. I skolan får ca 950 barn och unga sin utbildning inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning av en personal på ca 120 personer. I engelskalinjen i åk 1-9 sker undervisningen delvis på engelska. Gymnasiet har specialinriktningar i bildkonst och musik samt en engelskspråkig International Baccalaureate Diploma Programme (IB)-linje. Vid skolan sker handledd praktik för såväl klass-, special- som ämneslärarstuderande och skolan är också nära knuten till Fakultetens för pedagogik och välfärdsstudier forskningsverksamhet.

 

Värdegrund och uppgift

“I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den individuella och sociala utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan stärker elevernas ansvar för utvecklandet av personliga kunskaper och färdigheter och bygger en grund för livslångt lärande och engagemang för en hållbar utveckling. Vasa övningsskola ger som finlandssvensk institution eleverna möjlighet att utveckla en egen kulturidentitet. I samverkan mellan hemmen och skolan utvecklas hos eleverna en god beredskap för ett fullödigt liv i samhället. En central uppgift för skolan är att delta i den finlandssvenska lärarutbildningen genom att tillhandahålla handledd utbildningspraktik på alla stadier. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och övningsskolan samarbetar kring planering, förverkligande och utvärderingen av gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt samt lärarfortbildning, med betoning på tillämpade pedagogiska och didaktiska frågeställningar.”

(Vasa övningsskolas instruktion 1.2.2021 §3)

 

Updated 8.2.2021