Musikprogrammet

Musikprogrammet

Vi erbjuder ett mångsidigt program där du får varva gymnasiets teoretiska studier med skapande kreativ verksamhet. Genom vår starka musikal- och musikteaterprofil kommer du att ges möjligheter till att utveckla kunskaper och färdigheter inom ensemble- och gruppverksamhet med solistiska inslag. Du får också scenvana då varje sång- och spelkurs avslutas med en konsert.

Kurserna behandlar olika delområden med följande centrala innehåll:
Bandspel, ensemblesång, kör, låtskrivning, scenisk gestaltning, musikteaterproduktion och musikteori.

Studierna kulminerar i ett slutprojekt i årskurs 3 (musikal/musikteater). Du kan även avlägga gymnasiediplomet i musik.

Musikstuderande sjunger.     Musikstuderande spelar.

Musikstuderande sjunger.     Studerande sjunger i kör.

Updated 20.9.2023