Kalendrar och resursbokning

Kalendrar och resursbokning

Händelsekalendrar / Event calendars

Grundskolan åk 1-6 / Grades 1-6

Grundskolan åk 7-9 / Grades 7-9

Gymnasiet / Upper Secondary School

International Baccalaureate (IB)

För studerande / for students

Händelsekalender för gymnasiestuderande / Event calender for students (Upper Secondary School)

Prenumerera på kalendrarna  / Subscribe to the calendars
Instruktioner för hur du prenumererar på ovanstående kalendrar till din dator, telefon eller surfplatta. /
Instructions on how to subscribe to the calendars above on your computer, phone or tablet.


Utrymmes och resursbokning

Skolans lärare och personal bokar rum och resurser som behövs under dagtid via Wilma. Externa användare hittar mera info om att hyra Övningsskolans utrymmen på sidan ”Hyra utrymmen”.

Det finns två bokningskalendrar som visar bokningar i Övningsskolans utrymmen under kvällstid kl. 16-22. De är:
Bokningar under kvällstid vid grundskolan (Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 VASA)
Bokningar under kvällstid vid gymnasiet (Skolhusgatan 31, 65100 VASA)
OBS! Bokningar av flera olika utrymmen listas i kalendrarna ovan. Klicka på en dag som har insatta bokningar för att se vilket/vilka utrymmen bokningarna det gäller.

På sidan ”Hyra utrymmen” finns information om hur skolans utrymmen bokas under kvällstid.

Updated 29.4.2024