Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Hållbarhet och energi i Vasa övningsskola

Vasa övningsskola grundläggande utbildning

UNESCO-skola. Vasa övningsskola hör genom sin UNESCO-skolastatus till världens största nätverk av skolor. Nätverkets verksamhet utgår från Agenda 2030 med olika perspektiv av hållbarhet som grundton. Flera av målen är direkt eller indirekt kopplade till energi- och resursfrågor. Lärarna jobbar med tyngdpunkt på olika globala mål i undervisningen under olika läsår och i olika årskurser och ämnen.

Kompetensveckan. Under en veckas tid i slutet av läsåret förverkligar Vasa övningsskola helhetsskapande undervisning i åldersintegrerade grupper. Under veckan avviker skolan från det vanliga schemat för att ge utrymme åt fokuserat arbete i tematiska grupper. Planering pågår under hela läsåret. Involverade är elever, personal, lärarutbildare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt lärarstuderande. Vid valet av teman finns alltid hållbarhet med som en aspekt.

Inköp. Åbo Akademi är anslutet till statens upphandlingar via HANSEL-avtal. T.ex. skolmaterial, möbler, datorer, AV-utrustning och mobiltelefoner samt resetjänster upphandlas med hänsyn till hållbarhetstänk.

Skolrestaurangen. Globalt räknar man med att produktion, tillredning och servering av mat står för 25-30% av växthusgasutsläppen – av dem bildas 80% i produktionsskedet. Vasa övningsskolas serviceproducent i skolrestaurangen, Compass Group Ltd, jobbar aktivt för hållbarhet i hela produktionskedjan, från inköp, via tillredning, till servering och avfallshantering. Eleverna har t.ex. fått rösta fram sina favoriter bland en rad koldioxidneutrala menyer som serveras under en kampanjmånad. Under Österbottens hållbarhetsvecka serveras måltider tillredda enbart på närproducerade råvaror. Serviceproducenten strävar till koldioxidneutral meny till 2030. Eleverna träffar regelbundet kökspersonalen för samtal kring meny och köksfunktion.

Städfunktionen. Vasa övningsskolas fastigheter städas av Lassila&Tikanoja Ab. I städupphandlingen betonas energi- och miljöfrågor. Eleverna uppmärksamgörs när det är möjligt på hur hållbarhet är ett koncept inom städfunktionen.

Fastigheterna. Vasa övningsskolas fastigheter ägs av Finlands Universitetsfastigheter Ab. Värden som betonar hållbarhet är bolagsägarnas krav i såväl nybyggen som fastighetsunderhåll och energifrågor. Användningen av el, vatten och värme följs upp månatligen. Koldioxidavtryck räknas också ut och följs upp. Eleverna uppmärksamgörs när det är möjligt på hur hållbarhet är ett koncept inom fastighetsförvaltningen.


Vasa övningsskola gymnasiet

UNESCO-skola. Vasa övningsskola hör genom sin UNESCO-skolastatus till världens största nätverk av skolor. Nätverkets verksamhet utgår från Agenda 2030 med olika perspektiv av hållbarhet som grundton. Flera av målen är direkt eller indirekt kopplade till energi- och resursfrågor. Lärarna jobbar med tyngdpunkt på olika globala mål i undervisningen under olika läsår och i olika årskurser och ämnen.

Kompetensdagarna. Under en veckas tid i slutet av läsåret förverkligar Vasa övningsskola helhetsskapande undervisning i åldersintegrerade grupper. Under veckan avviker skolan från det vanliga schemat för att ge utrymme åt fokuserat arbete i tematiska grupper. Planering pågår under hela läsåret. Involverade är gymnasiestuderande, personal, lärarutbildare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt lärarstuderande. Vid valet av teman finns alltid hållbarhet och energi med som en aspekt.

Energiteknik, energi, teknik. Varje år har första och andra års studerande möjlighet att delta i evenemanget Energy Week.

I de fördjupade studierna i fysiken ingår ett valfritt studieavsnitt som behandlar energiformer och energiproduktion. I samband med studieavsnittet görs studiebesök till energikluster i Europa.

Inom den internationella International Baccalaureate Diploma Programme finns moduler som ingående behandlar energi och energiteknik.

Inköp. Åbo Akademi är anslutet till statens upphandlingar via HANSEL-avtal. T.ex. skolmaterial, möbler, datorer, AV-utrustning och mobiltelefoner samt resetjänster upphandlas med hänsyn till hållbarhetstänk.

Skolrestaurangen. Globalt räknar man med att produktion, tillredning och servering av mat står för 25-30% av växthusgasutsläppen – av dem bildas 80% i produktionsskedet. Vasa övningsskolas serviceproducent i skolrestaurangen, Compass Group Ltd, jobbar aktivt för hållbarhet i hela produktionskedjan, från inköp, via tillredning, till servering och avfallshantering. Gymnasiestuderande har t.ex. fått rösta fram sina favoriter bland en rad koldioxidneutrala menyer som serveras under en kampanjmånad. Under Österbottens hållbarhetsvecka serveras måltider tillredda enbart på närproducerade råvaror. Serviceproducenten strävar till koldioxidneutral meny till 2030. Gymnasiestuderande träffar regelbundet kökspersonalen för samtal kring meny och köksfunktion.

Städfunktionen. Vasa övningsskolas fastigheter städas av Lassila&Tikanoja Ab. I städupphandlingen betonas energi- och miljöfrågor. Gymnasiestuderande uppmärksamgörs när det är möjligt på hur hållbarhet är ett koncept inom städfunktionen.

Fastigheterna. Vasa övningsskolas fastigheter ägs av Finlands Universitetsfastigheter Ab. Värden som betonar hållbarhet är bolagsägarnas krav i såväl nybyggen som fastighetsunderhåll och energifrågor. Användningen av el, vatten och värme följs upp månatligen. Koldioxidavtryck räknas också ut och följs upp. Gymnasiestuderande uppmärksamgörs när det är möjligt på hur hållbarhet är ett koncept inom fastighetsförvaltningen.

Studiebesök och inspirationstillfällen lyfter fram studie- och arbetsmöjligheter inom energibranschen, t.ex. genom evenemang och projekt som Karriär och Future Business Day.

Updated 24.3.2023