Bildkonstprogrammet

Bildkonstprogrammet

Vi erbjuder ett mångsidigt program med bildkonst varje period och du får ta del av en kreativ process från början till slut. Vi arbetar med olika tekniker och du får personlig handledning med det arbetssätt du vill fördjupa dig i. Målsättningen är att ge dig kunskaper och färdigheter som möjliggör och underlättar dina fortsatta studier.

Kurserna behandlar olika delområden med följande centrala innnehål:
Tvådimensionell bild, målning, konsthistoria, grafik, keramisk skulptur och formgivning, form och design, skulptur, fotografisk bild, rörlig bild, information och reklam, video och animation.

Studierna kulminerar i ett slutprojekt i årskurs 3. Du kan även avlägga gymnasiediplomet i bildkonst.

     

     Bilkdonststuderande jobbar i mediesalen

Updated 20.9.2023