UNESCO skola

UNESCO skola

Vasa övningsskola har i november 2020 beviljats medlemskap i UNESCO ASPnet nätverket. Nedan finns vårt ”Certificate of Membership.

Unesco-nätverket (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) är världens största skolnätverk. Det omfattar för närvarande ca 11 700 institutioner inom utbildningssektorn, vilkas verksamhetsområde varierar från förskoleundervisning till lärarutbildning i 180 länder. Övriga övningsskolor i Finland är också medlemmar i nätverket och arbetet dokumenteras på övningsskolornas gemensamma hemsida.

 

Allmän information om verksamhet i nätverket (källa UBS)
Information in English

Genom att vara med i nätverket omsätter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program och riktlinjer:

  • skolorna främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för FN:s Agenda 2030
  • skolorna deltar i genomförandet av Unescos strategier och program för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation
  • skolorna genomför ASPnet-skolnätverkets strategi 2014 – 2021

Med hjälp av Unesco ASPNet – skolnätverket kan man i skolorna reagera på globala frågor och ta upp aktuella ämnen till diskussion, så att barnen och de unga har bättre förutsättningar att förstå en allt mer komplicerad värld med ömsesidiga beroendeförhållanden.

Strategiperiodens mål är:

  • Global fostran och en hållbar utveckling integreras i skolornas läroplaner.
  • I undervisningen i global fostran och en hållbar utveckling prövas nya innovativa undervisningsmetoder.
  • Utbytet av erfarenheter, god praxis och idéer mellan Unesco-skolorna utvecklas och stärks.

Syftet med fostran till världsmedborgarskap är att sporra eleverna så att de blir medvetna och ansvarsfulla aktörer både lokalt och globalt. Målet är att eleverna förstår sina egna rättigheter och skyldigheter och agerar aktivt till förmån för en rättvisare värld.

Genom undervisning i en hållbar utveckling ges var och en möjlighet att uppnå de kunskaper, färdigheter, attityder och värden som behövs för att värna om en hållbar livsstil. Utbildningen spelar en avgörande roll för att leda människors tankar och handlingar, och genom den kan man effektivt påverka tryggandet av världens bärkraft.


Updated 14.9.2022