Grundskolan

Grundskolan

 Somesmart Logo

Under vecka 41 inleds #somesmart med eleverna i alla årskurser 1-9. Arbetet har sitt ursprung i projektet MedLäs med syftet att skydda barn och unga i sociala medier och internet. Målet är en ökad medieläskunnighet hos eleverna.

En lärresurs har utarbetats inom projektet och finns tillgänglig på somesmart.abo.fi.


Vasa övningsskola är en sammanhållen grundläggande utbildning med elever i årskurserna 1–9. Årskurserna 1–9 är indelade i fyra arbetsenheter 1-2, åk 3–4, åk 5–6 och åk 7–9. I varje årskurs finns ett antal elever som studerar enligt CLIL -metoden, Content and Language Integrated Learning, dvs. ämnesintegrerad språkundervisning på engelska.

I vår skola värdesätter vi

  • mångsidiga pedagogiska arbetssätt som sporrar elevens lärande
  • möjligheter till lärande som sker i flexibla och utvidgade lärmiljöer
  • samarbete med aktörer inom kultur-, idrotts- och näringsliv samt regionens nätverk
  • samverkan med elever, vårdnadshavare och samarbetspartners
  • lärarstuderandenas medverkan i vår verksamhet
  • delaktighet i försöks- och forskningsverksamhet samt vårt handledningsuppdrag i samarbete med lärarutbildningen
Läsårstema 2020-2023:
”En välmående, hållbar och värdeskapande skola”

 

Följ & dela

    Du hittar oss även här