Grundskolan

Grundskolan

 Somesmart Logo


Vasa övningsskola är en sammanhållen grundläggande utbildning med elever i årskurserna 1–9. Årskurserna 1–9 är indelade i fyra arbetsenheter 1-2, åk 3–4, åk 5–6 och åk 7–9. I varje årskurs finns ett antal elever som studerar enligt CLIL -metoden, Content and Language Integrated Learning, dvs. ämnesintegrerad språkundervisning på engelska.

I vår skola värdesätter vi

  • mångsidiga pedagogiska arbetssätt som sporrar elevens lärande
  • möjligheter till lärande som sker i flexibla och utvidgade lärmiljöer
  • samarbete med aktörer inom kultur-, idrotts- och näringsliv samt regionens nätverk
  • samverkan med elever, vårdnadshavare och samarbetspartners
  • lärarstuderandenas medverkan i vår verksamhet
  • delaktighet i försöks- och forskningsverksamhet samt vårt handledningsuppdrag i samarbete med lärarutbildningen
Läsårstema 2020-2023:
”En välmående, hållbar och värdeskapande skola”

 

Följ & dela

    Du hittar oss även här