Projekt

Projekt

MedLÄS är ett samarbetsprojekt mellan Vasa övningsskola och Åbo Akademis lärarutbildning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Läs mera på adressen: https://www.abo.fi/vos/grundskolan/medlas/


FCLab.fi-projekt, grundskolan

FCLab.fi-projektet (Future Classroom Lab Finland) är ett nätverk bestående av aktörer från alla Finlands övningsskolor och projektet är en del av European Schoolnet. FCLab.fi-nätverket främjar användningen av undervisningsteknik och utvecklar ny pedagogisk praxis. Nätverket anordnar regionala och nationella utbildningar (utveckling och utformning av lärmiljöer, ny teknik, programmering, maker-aktiviteter etc.). Dessutom bedriver nätverket affärssamarbete och deltar i olika seminarier och evenemang inom området både nationellt och utomlands. Lars Broman och Kasper Hiltunen ansvarar för projektet FCLab vid Vasa övningsskola. Målet med FCLab-projektet vid Vasa övningsskola är att göra ”maker-aktiga” arbetssätt bättre förankrade i läroplanen och skolans vardagliga verksamhet. 

Mer information om FCLab hittas på adressen fclab.fi.


Koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt – https://www.abo.fi/vos/projekt/internationalisering/
Utvecklings/koordineringsprojektets uppdrag är att informera om, motivera för, inbjuda och inspirera till ökad kännedom om internationella och globala frågor inom den allmänbildande utbildningen, såväl grundläggande utbildning som gymnasieutbildning i det svenskspråkiga Finland, i enlighet med gällande läroplaner.


 

Tidigare projekt

 

Projekt DiDiDi – www.abo.fi/dididi
Projektets övergripande syfte var att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.

Pekplattans pedagogiska potential. Mera information här!

Student på tangent (SPT). Mera information här!

Projekt Läslust

Fin-Al

https://thecityringsvasa17.wordpress.com/ – 6-12.2017
The Upper Secondary School of Vasa övningsskola has the honour of organizing, for the 14th year running, an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem, Belgium. Our common history of co-operation is, in fact, quite unique in terms of school projects.

https://thecityringsvasa.wordpress.com/
36 students from Belgium, Norway, France, Italy and Turkey met with their host students in Vasa for a week filled with activities and co-operation! This was a project week within the Erasmus project called The City Rings 2015-17, which focuses on sound and soundscapes. The project site: http://thecityrings.weebly.com/

Townscape – a view of an urban scene
The upper secondary school of Vasa övningsskola has for the 11th year running an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem in Belgium. The workshop in Vasa, February 3-7 2014, had 33 participating students. Read about the week in the blog!

7 days of energy
The upper secondary school of Vasa övningsskola has for the 12th year running an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem, Belgium. The school organized a workshop from January 31 to February 2015 6 for 29 students altogether. Read about the week in the blog!

 

Updated 5.1.2023