Det nationella programmet

Det nationella programmet

I ett stort gymnasium med ett brett kursutbud har du möjlighet att skapa ett flexibelt studieprogram.

  • Är du språkintresserad? Du kan välja att läsa tyska eller franska i vårt gymnasium.
  • Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen? Vi erbjuder flera fördjupade kurser i matematik, fysik, kemi och biologi.
  • Är du intresserad av humanistiska ämnen? Vi har många kurser i historia, samhällslära, filosofi, psykologi och religion.

Är du dessutom idrottsintresserad så kan du bland annat delta i morgonträningar och få dessa tillgodoräknade i dina studier. Vad än du är intresserad av hjälper våra studiehandledare dig i planeringen av studierna. Du kan skapa ditt eget schema eftersom varje kurs går flera gånger per läsår

Är du intresserad av bildkonst eller musik? Då kan du välja bildkonst– eller musikprogrammet.

Updated 18.2.2020