Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa). Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa), statskunskap med masskommunikation, politices magister (2 år)”.

Inom magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) läser du huvudämnet statskunskap med masskommunikation.

Antalet nybörjarplatser är 5.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa)

Behörighetskrav för magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) är studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar minst 25 sp i statskunskap.

Rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen utgående från avklarade studier i huvudämnet. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng av ämnesstudierna.

Kompletterande studier – efter antagningen

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i huvudämnet. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som valfria studier.

Uppdaterad 23.10.2019