Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola kan du bli antagen till magisterprogrammet i statsvetenskap för studier som leder till politices magisterexamen.

I magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa finns huvudämnet statskunskap med masskommunikation.

 

Behörighetskrav för huvudämnet

Behörighetskravet för huvudämnet statskunskap (Vasa) är kunskaper som motsvarar minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i statskunskap.

Kompletterande studier

För att kunna avlägga de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall den sökande inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i ämnet. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade ämnesstudier.

Uppdaterad 19.3.2019