Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Vasa

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa). Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa), politices magister (2 år)”.

Inom magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) finns två inriktningar inom huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation. Vid ansökan ska du välja en av följande inriktningar:

  • statskunskap
  • medier och kommunikation

Kvoten om 10 nybörjarplatser fördelas per inriktning utgående från antalet behöriga sökande till respektive inriktning.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa)

Behörighetskrav för magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) är studier på minst yrkeshögskolenivå enligt den inriktning du söker till:

  • statskunskap: studier som motsvarar minst 25 sp i statskunskap inklusive samhällsvetenskaplig metod
  • medier och kommunikation: studier som motsvarar minst 20 sp i samhälls- och/eller medievetenskaper

Gallring och rangordning

Statskunskap: Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng i studier som motsvarar statskunskap.

Medier och kommunikation: Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande poängordning utgående från följande poängsättning (max. 100 poäng):

  • studieframgång i kurser som motsvarar samhälls- och/eller medievetenskaper (max. 50 poäng)
  • relevant arbetserfarenhet (max. 10 poäng)
  • övriga akademiska studier (max. 40 poäng)

Kompletterande studier – efter antagningen

Statskunskap: För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp studier som motsvarar statskunskap. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Medier och kommunikation: För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i samhälls- och medievetenskaper. 20 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 40 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Uppdaterad 26.10.2023