Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i juridik

Magister­pro­grammet i juridik

Magisterprogrammet i juridik bygger på 100 år av kontinuerlig utbildning och forskning i juridik vid Åbo Akademi, som får en ny dimension i.o.m. den utvidgade examensrätten år 2023. Åbo Akademis juridiska utbildning är starkt förankrad i ett mångvetenskapligt universitet. Samarbete med Åbo universitets juridiska utbildning, möjligheter till tvärvetenskaplighet och den relativa litenheten av Åbo Akademi gör att vi kan erbjuda en studiemiljö som är både intressant och trivsam.

Juris magisterexamen omfattar fördjupade studier inom specialiserande studiestigar, så att du kan skräddarsy innehållet i din juristexamen enligt egna målsättningar och intressen.

Därtill ingår fria studier som du kan välja från samma fakultet, en annan fakultet vid Åbo Akademi eller från något annat universitet. De fria studierna ger dig möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ditt inriktningsalternativ eller utveckla ett biämne, tillgodoräkna studieprestationer avlagda utomlands eller fritt läsa kurser i vilket ämne som helst.

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Ämnet juridik

Karriärmöjligheter

Juristyrket är mycket varierande till sitt innehåll. Som utexaminerad jurist kan du i ditt yrke bidra till utvecklingen av rättsstaten och stå till tjänst där juridiska kunskaper, analytiskt tänkande och samarbetsförmåga behövs. Traditionella arbetsfält för jurister är domstolsväsendet och åklagarväsendet och de med dessa förbundna uppgifter som advokat, offentligt rättegångsbiträde och annat rättsligt biträde. Många arbetar inom den offentliga och privata förvaltningen (t.ex. ministerier, landskap jämte landskapet Åland, kommuner, skattemyndigheter, banker och försäkringsbolag), föreningar och samfund (t.ex. Amnesty International, Finlands flyktinghjälp)  samt internationella organisationer (t.ex. FN, EU, Europarådet). Du kan också jobba inom affärsjuridik med rättsliga uppgifter som är förbundna med företagsverksamhet. Titlar såsom domare, åklagare, advokat, rättegångsbiträde, tjänsteman vid ett ministerium eller annan myndighet, juridisk rådgivare, in-house jurist, expert och lagberedare är bara några möjliga för dem som tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Juristerna arbetar ofta i ledande positioner.

Juristutbildningen vid Åbo Akademi har partneruniversitet i Norden, i Europa och runt om i världen och vi uppmuntrar dig att tillbringa en del av din studietid utomlands. Det ger dig en värdefull internationell erfarenhet tillsammans med gedigna språkkunskaper, något som många gånger är just det som behövs för att få de mest intressanta uppdragen och arbetsuppgifterna.

Mera information om de utexaminerades placering på arbetsmarknaden hittar du på våra webbsidor.

Kontakt

Besöksadress

Juridicum
Biskopsgatan 13
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi