Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i svenska­ språket

Magister­pro­grammet i svenska­ språket

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Magisterstudierna i svenska språket ger dig en fördjupning i språkvetenskapliga forskningstraditioner, teorier och analysmetoder samt kunskaper om hur dessa kan användas i dina egna forskningsuppgifter. Studierna ger dig således beredskap att analysera språket utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Därmed förbereder studierna dig till yrken som kräver avancerade kunskaper om språkliga fenomen och processer.

I magisterstudierna i svenska får du fördjupade teoretiska perspektiv på hur svenska språket fungerar, varierar och förändras. Du analyserar texter, talat språk, regionala varieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkets historiska utveckling, språkinlärning, flerspråkighet mm. Det erbjuds även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Kurserna i svenska ges i regel i form av gruppundervisning och kräver därför obligatorisk närvaro. Studenterna förväntas aktivt delta i diskussioner och utföra egna forskningsuppdrag. Ämnet erbjuder inga distansstudier.

De allmänfärdigheter som studierna förväntas ge är främst ett analytiskt, systematiskt och kritiskt tänkesätt, förmåga att greppa helheter och sålla fram väsentlig information, problemlösningsförmåga, grupparbetsförmåga, kunskap i informationssökning samt förmåga att skriva och bearbeta texter.

Antagningen till magisternivån (ansökningsmålet ”Magisterprogram i svenska språket, filosofie magister”) ger rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Man bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Magisterstudierna i svenska språket ger en fördjupning i språkvetenskapliga forskningstraditioner, teorier och analysmetoder samt kunskaper om hur dessa kan användas i egna forskningsuppgifter. Studierna ger således beredskap att analysera språket utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Därmed förbereder de studenterna till yrken som kräver avancerade kunskaper om språkliga fenomen och processer.

De allmänfärdigheter som studierna förväntas ge är främst analytiskt, systematiskt och kritiskt tänkesätt, förmåga att greppa helheter och sålla fram väsentlig information, problemlösningsförmåga, grupparbetsförmåga, kunskap i informationssökning samt förmåga att skriva och bearbeta texter.

Antagningen till magisternivån (ansökningsmålet ”Magisterprogram i svenska språket, filosofie magister”) ger rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Man bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Magisterstudierna i svenska språket ger en fördjupning i språkvetenskapliga forskningstraditioner, teorier och analysmetoder samt kunskaper om hur dessa kan användas i egna forskningsuppgifter. Studierna ger således beredskap att analysera språket utifrån olika teoretiska och metodiska perspektiv. Därmed förbereder de studenterna till yrken som kräver avancerade kunskaper om språkliga fenomen och processer.

De allmänfärdigheter som studierna förväntas ge är främst analytiskt, systematiskt och kritiskt tänkesätt, förmåga att greppa helheter och sålla fram väsentlig information, problemlösningsförmåga, grupparbetsförmåga, kunskap i informationssökning samt förmåga att skriva och bearbeta texter.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som språkvetare i arbetslivet

Studierna i svenska språket ger dig beredskap att arbeta inom flera olika yrken, t.ex. modersmålslärare i svenska skolor, svensklärare i finska skolor, svensklärare inom vuxenutbildningen och inom den privata sektorn, språkvårdare, informatör, journalist, översättare, arkivarie, bibliotekarie och forskare. De som utexaminerats med svenska som huvudämne från Åbo Akademi har mycket goda möjligheter att placera sig på arbetsmarknaden. Drygt hälften av de utexaminerade arbetar inom utbildningssektorn.

Studierna ger dig en bred kunskap både i svenska språket och utanför ämnesområdet, samt en fin gemenskap.

Leende studerande

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi