Skriv här det du söker efter!

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Tools and Techniques in Wood and Paper Chemistry

Trä-, fiber- och papperskemi

 • Extraktivämnen
 • Polymeriserade extraktivämnen
 • Polysackarider
 • Lignin
 • Blekning av mekaniska massor
 • Bark
 • Interaktioner i fibersuspensioner
 • Våtändskemi
 • Avsättningar och ”stickies”
 • Förnybara processkemikalier

Bioraffinering

 • Hemicellulosor
 • Nanocellulosa
 • Polyfenoler: lignaner, pinosylviner, oligomerer
 • Fetter och hartser, polymerisering
 • Lignin
 • Kvistnötter och bark
 • Utnyttjande av sidoströmmar
 • 3D bioprintning av biopolymerer
 • Biokompositer
 • Biopolymerer och extraktivämnen i biomedicinska applikationer

Analysmetoder

 • Analyser i skogsindustrin
 • Analyser i nya bioraffinaderier
 • Preparativa metoder, kromatografi, masspektrometri
 • Hetvattenextraktion, ASE
 • Flödescytometri för processvatten
 • VOC analyser

 

Forskningspersonal

Chunlin Xu, professor

Anna Sundberg, äldre universitetslektor, docent i fiber- och papperskemi

Ekaterina Korotkova, laboratorietekniker, koordinator för analystjänster

Juha Pekka Sunila, laboratorietekniker

 

Stefan Willför (tjänstledig), direktör för säkerhet och hållbarhet

Forskare och doktorander

Oskar Backman, forskningsbiträde

Jarl Hemming, forskare

Liqiu Hu, doktorand

Minette Kvikant, forskningsbiträde

Rui Liu, doktorand

Zhiqiang Li, doktorand

Veronica Matamala, doktorand

Andrey Pranovich, forskare, docent i träkemi

Annika Smeds, Seniorforskare, docent i organisk miljö- och bioanalytik

Luyao Wang, doktorand

Qingbo Wang, doktorand

Xiaoju Wang, Akademiforskare (gemensamt med Laboratory of Pharmaceutical Research 80 %)

Jiayun Xu, doktorand

Wenyang Xu, post-doc-forskare

Qiwen Yong, post-doc-forskare

Weihua Zhang, doktorand

 

Gästforskare

Marta Ramos Andres

Hongjie Bi, doktorand

Gaoyuan Ye, doktorand

Uppdaterad 4.1.2023