Skriv här det du söker efter!

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Tools and Techniques in Wood and Paper Chemistry

Trä-, fiber- och papperskemi

 • Extraktivämnen
 • Polymeriserade extraktivämnen
 • Polysackarider
 • Lignin
 • Blekning av mekaniska massor
 • Bark
 • Interaktioner i fibersuspensioner
 • Våtändskemi
 • Avsättningar och ”stickies”
 • Förnybara processkemikalier

Bioraffinering

 • Hemicellulosor
 • Nanocellulosa
 • Polyfenoler: lignaner, pinosylviner, oligomerer
 • Fetter och hartser, polymerisering
 • Lignin
 • Kvistnötter och bark
 • Utnyttjande av sidoströmmar
 • 3D bioprintning av biopolymerer
 • Biokompositer
 • Biopolymerer och extraktivämnen i biomedicinska applikationer

Analysmetoder

 • Analyser i skogsindustrin
 • Analyser i nya bioraffinaderier
 • Preparativa metoder, kromatografi, masspektrometri
 • Hetvattenextraktion, ASE
 • Flödescytometri för processvatten
 • VOC analyser

 

Forskningspersonal

 

Chunlin Xu, forskningsledare, docent i polysackaridkemi

Stefan Willför, prorektor ansvarig för forskning, professor

Anna Sundberg, akademilektor, docent i fiber- och papperskemi

Annika Smeds, Seniorforskare, docent i organisk miljö- och bioanalytik, speciallaboratoriemästare

Juha Pekka Sunila, laboratorietekniker

Forskare och doktorander

Yury Brusentsev, forskardoktor

Jarl Hemming, forskare

Liqiu Hu, doktorand

Ekaterina Korotkova, koordinator för analystjänster

Rui Liu, doktorand

Andrey Pranovich, forskare, docent i träkemi

Luyao Wang, doktorand

Qingbo Wang, doktorand

Xiaoju Wang, projektforskare

Wenyang Xu, doktorand

Weihua Zhang, doktorand

Yongchao Zhang, doktorand

 

Gästforskare

Maryam El Hajam

Liping Tan

Xiaodeng Yang

Hichem Zergane

 

Docenter

Johanna Buchert, docent i skogsindustriell bioteknik

Kenneth Sundberg, docent i skogsprodukternas kemi

Chunlin Xu, docent i polysackaridkemi

 

Uppdaterad 26.3.2020