Skriv här det du söker efter!

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Trä- och papperskemi – forskning och forskare

Tools and Techniques in Wood and Paper Chemistry

Trä-, fiber- och papperskemi

 • Extraktivämnen
 • Polymeriserade extraktivämnen
 • Polysackarider
 • Lignin
 • Blekning av mekaniska massor
 • Bark
 • Interaktioner i fibersuspensioner
 • Våtändskemi
 • Avsättningar och ”stickies”
 • Förnybara processkemikalier

Bioraffinering

 • Hemicellulosor
 • Nanocellulosa
 • Polyfenoler: lignaner, pinosylviner, oligomerer
 • Fetter och hartser, polymerisering
 • Lignin
 • Kvistnötter och bark
 • Utnyttjande av sidoströmmar
 • 3D bioprintning av biopolymerer
 • Biokompositer
 • Biopolymerer och extraktivämnen i biomedicinska applikationer

Analysmetoder

 • Analyser i skogsindustrin
 • Analyser i nya bioraffinaderier
 • Preparativa metoder, kromatografi, masspektrometri
 • Hetvattenextraktion, ASE
 • Flödescytometri för processvatten
 • VOC analyser

 

Forskningspersonal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Stefan Willför, professor

Anna Sundberg, akademilektor, docent i fiber- och papperskemi

Annika Smeds, Seniorforskare, docent i organisk miljö- och bioanalytik, speciallaboratoriemästare

Juha Pekka Sunila, laboratorietekniker

 

Forskare och doktorander

Jarl Hemming, forskare

Ekaterina Korotkova, projektassistent

Andrey Pranovich, forskare, docent i träkemi

Xiaoju Wang, projektforskare

Wenyang Xu, doktorand

Yongchao Zhang, doktorand

 

Docenter

Johanna Buchert, docent i skogsindustriell bioteknik

Kenneth Sundberg, docent i skogsprodukternas kemi

Chunlin Xu, docent i polysackaridkemi

 

 

 

Uppdaterad 28.2.2019