Skriv här det du söker efter!

Naturmaterialteknik

Naturmaterialteknik

Naturmaterialteknik

Utvecklingen inom träförädlings- och biomaterialbranschen är snabb och det skapas ständigt nya skogsbaserade produkter av trä och andra växtmaterial. Du som studerar naturmaterialteknik lär dig om råmaterial, processer och analytik för naturfiberbaserade material och produkter såsom papper och förpackningar. Din utbildning ger dig kunskaper att arbeta med övergången från fossila råvaror till biobaserade motsvarigheter och med hållbar produktion av kemikalier och bränslen. Du får dessutom insikter i utvecklingen av nya innovativa biomaterial, såsom exempelvis tryckt elektronik och cellulosabaserade produkter för sårläkning.

Studierna är mångsidiga och metodinriktade med både teoretiska och praktiska element. De ger dig en bred kunskapsbas och möjlighet till specialisering genom valfria kurser i ett flertal olika ämnen. Studieomgivningen är innovativ och internationell med nära kontakter till industrin. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Naturmaterialteknik är intressant för att det är mångsidigt. Studierna går ut på att utveckla och analysera råvaran, processerna och de olika produkterna av naturmaterial.

Linda-Marie Slotte.

Utvecklingen inom området är snabb – idag arbetar vi inom naturmaterialtekniken mycket med hur man kan utnyttja trä och andra växtmaterial för produktion av nya värdefulla biokemikalier och biomaterial. Papper och kartong vidareförädlas med tryckt elektronik till intelligenta och naturvänliga produkter och förpackningar.

Studier i naturmaterialteknik ger dig goda förutsättningar för expert- och chefsjobb både inom industrin och den offentliga sektorn. Med en examen i naturmaterialteknik kan du arbeta i många branscher inom skogsindustrin och bioekonomiområdet, exempelvis inom produktion, forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring. Inom universiteten arbetar våra utexaminerade bland annat som forskare, lektorer och professorer. En del arbetar även som konsulter eller startar eget. Utexaminerade diplomingenjörer har många intressanta arbetsmöjligheter med god lön, även utomlands!

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Naturmaterialteknik/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo