Skriv här det du söker efter!

Livet på studieorten

Livet på studieorten

Att flytta till Finland

Som medborgare i ett annat nordiskt land, behöver du inget uppehållstillstånd för att studera i Finland. Det du dock behöver göra, är att meddela olika instanser om din flytt.

Här kan du läsa mer om att flytta till Finland och livet i Finland: Finland på svenska – InfoFinland

Bostäder

Att hitta en bostad i Åbo eller Vasa är oftast ingen större konst. Bland våra studenter är det vanligt att man börjar söka efter bostad efter att man ansökt om en studieplats eller t.o.m. efter att man fått sitt antagningsbeslut. Du kan hitta en hyresbostad såväl på den privata marknaden som via någon av de organisationer som förmedlar (studie)bostäder. Läs mer om hur du ansöker om en bostad här:  Studentbostäder | Åbo Akademi (abo.fi).

Karta över Norden.

Transporter

Visste du att det finns gott om färjeförbindelser mellan Åbo och Stockholm samt mellan Vasa och Umeå, och att du på en timme kan flyga mellan Vasa eller Åbo och Stockholm?

  • Statens järnvägar, på finska Valtion rautatiet, hittar du på hemsidan VR.fi. 
  • Tidtabell för och information om busstrafiken mellan orterna i Finland hittar du på Matkahuoltos hemsida.
  • I Åbo sköts kollektivtrafiken av Föli, läs mer på Fölis hemsida. Bekanta dig gärna med de olika färdmedel studenterna använder sig av i Åbo genom att besöka sidan Kollektivtrafik i Åbo. 
  • I Vasa bor många av våra studenter på gång- eller cykelavstånd från campus, men kollektivtrafik finns att tillgå även i Vasa. Läs mer på hemsidan kollektivtrafiken i Vasa.

Studieförmåner

Som student har du rätt till många förmåner. En av de mest kända är måltidsstödet, vilket innebär att du som student kan äta lunch varje dag för priser som 2,40-2,70 euro per måltid (Kårkaféerna 2021). Lunchen är dessutom hälsosam och mångsidig, och bara i Åbo finns det närmare 30 restauranger som omfattas av måltidsstödet och i Vasa runt 15 (Folkpensionsanstalten 2021).

Som student får du även en mängd andra förmåner, bl.a. tillgång till studenthälsan och möjlighet att ta del av vårt billiga och mångsidiga utbud av motionsverksamhet. Med studiekortet har du dessutom tillgång till hundratals studierabatter. Läs mer om förmåner och studiekort bl.a. på Studentkårens sida (nedan).

Behörighet

Diploma Supplement

Till alla våra betyg bifogas ett s.k. Diploma Supplement. Diploma Supplement är ett dokument som är avsett för internationellt bruk och har gemensamt tagits fram av EU, Europarådet och Unesco. Den innehåller närmare information om den avlagda examen och om behörigheten som examen ger för fortsatta studier och i arbetslivet.

Mer information om Diploma Supplement hittas på Utbildningsstyrelsens hemsida Information om bilagan till högskoleexamensbevis.

Behörighet i Sverige och övriga Norden

Om finländsk examinas behörighet i Sverige rent generellt kan du läsa om på Universitets- och högskolerådets hemsida Bedömning av utländsk utbildning – Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utöver denna sida kan det finnas det specifik information per utbildning eller bransch. Ett sådant exempel är klasslärarexamen, läs mer på Skolverkets sida: Krav för att få lärar- och förskollärarlegitimation utländsk examen – Skolverket

Jag valde Åbo Akademi eftersom jag ville ha ett universitet som hade bredd inom de samhällsvetenskapliga ämnena och som låg i en trevlig stad.

Simon jyrkäs.

Uppdaterad 12.11.2021