Skriv här det du söker efter!

Finland

Finland

Vilken är din bild av Finland? Tänker du dig Finland som väldigt likt ditt nordiska hemland, eller tänker du dig Finland som något annorlunda och nästan exotiskt?

Efter att du har läst dessa sidor, hoppas vi att du har utvidgat din bild av Finland, och insett varför du kan hitta den bästa utbildningen just för dig – just i Finland. Varmt välkommen att vidga horisonten österut och välja något nytt och något tryggt!

Visste du dessa saker om Finland?

  • Att Marimekko, Mumin, Jultomten och Angry Birds förknippas med Finland vet de flesta, men visste du att även exempelvis cykeln Jopo, torkskåpet, operativsystemet Linux, xylitol och reflexen utvecklades i Finland? Xylitolen utvecklades dessutom av en alumn från Åbo Akademi.
  • Finländarna är kända för sin kärlek till havet, de 188 000 sjöarna och skogarna – ca 75 % av landets yta är täckt av skog. Finländarna är även förtjusta i den rena luften och miljön.
  • I norra Finland kan du se norrskenet under ca 200 nätter per år! Sommarnätterna är ljusa, i de nordligaste delarna av Lappland kan solen vara uppe 70 dagar i sträck.
  • Finland är utnämnt till världens lyckligaste land sjätte året i rad och bland de ledande länderna inom OECD vad gäller utbildning. Finland är även den nation inom EU vars invånare är mest nöjda med sitt boende. Här kan du ta en titt på många av Finlands topplaceringar i olika kategorier: Finland bland de ledande i världen | Statistikcentralen
  • Sanna Marin, född 1985, valdes till Finlands statsminister år 2019 och var då världens yngsta person på posten. Fempartikoalitionen som då ledde landet styrdes helt av kvinnor.

Ta gärna en titt här: Om Finland — VisitFinland.com för att ta del av mer information om Finland.

Some of the components for the happy nation

Vad kostar det att studera i Finland?

Universitetsutbildningen är gratis för dig som kommer från ett EU/EES-land.

Här hittar du mer information om hur du kan finansiera studierna:

Vi rekommenderar också att du använder dig av alla de förmåner ett studiekort för med sig. Ett exempel på studieförmån är den subventionerade lunchen. Läs mer om studiekortet samt studentkårens verksamhet på sidan studentkaren.fi

Finska språket

Finland har två officiella språk, finska och svenska.

När Finland för två hundra år sedan skildes från Sverige, hade landet varit en del av det svenska riket i sex hundra år. Svenskan var det huvudsakliga förvaltningsspråket och bildningsspråket, uppskattningsvis femton procent av befolkningen i Finland hade svenska som modersmål. Under århundradet som Finland var ett ryskt storfurstendöme höll svenskan sin position, men under denna tid uppstod även en nationalistisk rörelse som arbetade för att främja det finska språkets ställning. På 1890-talet blev finskan ett officiellt språk, och när Finland sedan blev självständigt år 1917 var det naturligt att finskan valdes till den nya statens huvudsakliga språk. Idag har ungefär 87 procent av finländarna finska som modersmål och ungefär fem procent av finländarna har svenska som modersmål. Du kan läsa mer om det svenska i Finland på denna sida.

Finska språket tillhör den uraliska språkfamiljen, underavdelningen finsk-ugriska gruppen. Språket är närmast besläktat med estniska och samiska, finskan är alltså inte släkt med exempelvis svenska, norska och danska. Finskan har dock många låneord från exempelvis svenska och tyska. Finskan kännetecknas av många böjningsformer men färre prepositioner än svenskan och en relativt fri ordföljd.

Finskans grammatik skiljer sig avsevärt från de övriga nordiska språken. Finska ord saknar genus, och därmed saknas också artiklar och obestämda eller bestämda former. Även personpronomen saknar genus, d.v.s. pronomen “hän” (3. pers. sing.) används för både ”han” och ”hon”, jfr. ”hen”.

Bokstäverna b, c, f, q, w, x, z och å förekommer inte i ord som är ursprungligen finska. Ljudet x skrivs vanligen med bokstäverna ks och å används endast i svenska namn eller låneord från andra språk.

På This is Finlands sida ser du ett roligt exempel på att finskan är ett agglutinerande språk, dvs. ett språk där ett ord får olika betydelser då en mängd ändelser fogas till ordstammen.

Behöver jag kunna finska i Finland?

Enligt grundlagen är finska och svenska landets nationalspråk. Detta innebär att språken är formellt jämställda. Bestämmelsen har betydelse för exempelvis ordnandet av skolundervisning, informationsförmedling samt vård och omsorg. Enligt språklagen är kommunerna en- eller tvåspråkiga. Hos statliga myndigheter, som t.ex. polisen, nödcentralen, FPA (folkpensionsanstalten) och skattebyrån har du alltid rätt att använda svenska, oberoende om en kommun är en- eller tvåspråkig. I de tvåspråkiga kommunerna (som ex. Åbo och Vasa, där Åbo Akademi har sina campus) har du även rätt att få service på svenska av kommunala myndigheter.

Ska jag läsa kurser i finska om jag studerar vid Åbo Akademi?

Det är inget måste att läsa kurser i finska om du studerar hos oss. Istället för studierna i finska kan du läsa ersättande studier av samma omfattning som finskastudierna, och vilka dessa studier är avgörs av din fakultet.

Även om du inte behöver inkludera finskakurser i din examen, tycker många av våra studenter från övriga Norden ändå att det är roligt att lära sig lite finska. Grundkurser i finska erbjuds bl.a. av olika medborgar- och arbetarinstitut.

Det finländska utbildningssystemet

Some of the components for the happy nation

Klicka här för större bild: Utbildningssystemet i Finland

 

I Finland finns ingen brist på roliga upplevelser! Och den finska naturens skönhet ska du inte underskatta.

Valter Östberg.

Uppdaterad 8.11.2023