Skriv här det du söker efter!

Studentintervju: Jonathan Stipesevic

Studentintervju: Jonathan Stipesevic

Jonathan pluggade samhällsvetenskap med inriktning på beteendevetenskap vid Kunskapsgymnasiet i Norrköping. Tanken var hela tiden att studera vidare efter gymnasiet, och efter ett sabbatsår började han plugga teologi på ett universitet i England. I England träffade han en finsk tjej, och efter att ha fått sitt diploma flyttade han till Finland.

– Jag hade ingen aning om att man kunde plugga på svenska i Finland, än mindre teologi. Jag visste inte heller att jag skulle ha kunnat ansöka om en studieplats direkt med mitt svenska gymnasiebetyg, utan jag sökte in i det gemensamma urvalsprovet, berättar Jonathan.

Hur är det att studera teologi vid Åbo Akademi?

– Jag trivs jättebra. Jag vet ju inte hur det är att plugga vid ett universitet i Sverige, men åtminstone om man jämför med England så har man här ett mycket närmare förhållande med den undervisande personalen. De är engagerade, och de stöder och utmanar mig. Det är små grupper och en bra sammanhållning. Studierna är varierande, vi pluggar allt från kyrkohistoria till etik. Ämnesområdena man på magisternivå kan välja mellan är exegetiska ämnen och judaistik, kyrkohistoria, praktisk teologi, religionsvetenskap samt systematisk teologi. Själv kommer jag att välja religionsvetenskap, och som biämne läser jag psykologi. Jag tog även, och klarade, lämplighetsprovet till lärare, även om jag inte tänker mig att bli religionslärare just nu iallafall.

Jag är inte den typiska första årets studerande, men jag uppskattar ändå Åbos studieliv. Det ordnas en massa olika evenemang och träffar för dem som vill delta. Jag gillar exempelvis att ibland delta i en avslappnad ”teolog-öl”. Vi har också en väldigt mysig klubblokal på campusområdet, precis bredvid Domkyrkan.

Hur tänker du om framtiden?

– Det finns säkert jobb för en teolog. Just nu är jag mest intresserad av att fortsätta på den akademiska banan, dvs. börja forska. Just nu skriver jag på min kandidatavhandling, ”Hermafroditen אדם” (Adam på hebreiska).

Uppdaterad 16.12.2022