Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis stipendier för studerande

Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande vid Åbo Akademi. Stiftelsen för Åbo Akademi Logo Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

I år är ansökningstiden både under våren och hösten 2021 och vi utlyser dem från första maj till 17 september  och de behandlas alla efter september deadlinen. Detta betyder att planerar du att bli klar i vår kan du ändå söka, så länge du sökt innan du tagit ut papprena. Mer information i stipendieguiden.

Från och med 2022 kommer både utlysningen och behandlingen vara på hösten.

Stipendiefonderna och stipendiekriterierna presenteras i Stipendieguiden. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Guiden finns till påseende på intranätet och i studentexpeditionerna. För att kunna söka stipendier bör man vara närvaroanmäld för examensstudier vid Åbo Akademi.

De stipendier som kan sökas är indelade i:
  1. Allmänna stipendier
    – kan sökas av alla grundexamensstuderande som är närvaroanmälda
  2. Fakultetsstipendier
    – är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en bestämd fakultet
  3. Specialstipendier
    – har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier eller livssituation

Kandidat- och magisterstuderande: Stipendieguiden, elektronisk ansökningsblankett, instruktioner och beskrivning av stipendieprocessen finns här (kräver inloggning).

Med stipendier för doktorander, forskare och anställda (i vissa fall samma stipendiefonder som för grundexamensstuderande) kan sökas under samma period, dvs 11.2-2.3.2020 kl. 15.00. Information och ansökningsblankett finns här (kräver inloggning).

Uppdaterad 19.8.2021