Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis stipendier för studerande

Stipendiefonderna och stipendiekriterierna presenteras i Stipendieguiden (publiceras i februari). Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Guiden finns till påseende på webben och i studentexpeditionerna under den aktuella ansökningstiden. För att kunna söka stipendier bör man vara närvaroanmäld för examensstudier vid Åbo Akademi.

Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

 

I år är ansökningstiden 8.2-1.3.2019 kl. 15:00.

De stipendier som kan sökas är indelade i:
  1. Allmänna stipendier
    – kan sökas av alla grundexamensstuderande som är närvaroanmälda
  2. Fakultetsstipendier
    – är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en bestämd fakultet
  3. Specialstipendier
    – har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier eller livssituation

En beskrivning av stipendieprocessen och instruktioner för ansökan finns här (kräver inloggning).

Ansökningstiden för Åbo Akademis forskarstipendier (i vissa fall samma stipendiefonder som för grundexamensstuderande) år 2019 är samma som ovan, d.v.s. 8.2-1.3.2019 kl. 15.00. Information och ansökningsblankett finns här (kräver inloggning).

Uppdaterad 10.10.2018