Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis stipendier för studerande

Stipendiebesluten för våren 2019 hittar du på sidan Stipendiebeslut 2019.

Stipendiefonderna och stipendiekriterierna presenteras i Stipendieguiden (publiceras i februari). Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Guiden finns till påseende på webben och i studentexpeditionerna under den aktuella ansökningstiden. För att kunna söka stipendier bör man vara närvaroanmäld för examensstudier vid Åbo Akademi.

Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

De stipendier som kan sökas är indelade i:
  1. Allmänna stipendier
    – kan sökas av alla grundexamensstuderande som är närvaroanmälda
  2. Fakultetsstipendier
    – är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en bestämd fakultet
  3. Specialstipendier
    – har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier eller livssituation

Kandidat- och magisterstuderande: Elektronisk ansökningsblankett, instruktioner och beskrivning av stipendieprocessen finns här (kräver inloggning).

Med tipendier för doktorander, forskare och anställda (i vissa fall samma stipendiefonder som för grundexamensstuderande) kan sökas under samma period, dvs 8.2-1.3.2019 kl. 15.00. Information och ansökningsblankett finns här (kräver inloggning).

Uppdaterad 20.6.2019