Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis stipendier för studerande

Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande vid Åbo Akademi. Stiftelsen för Åbo Akademi Logo Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

I år är ansökningstiden under hösten 2023 och vi utlyser dem från 1 september till 15 september och de behandlas alla efter september deadlinen. Mer information i stipendieguiden.

Stipendiefonderna och stipendiekriterierna presenteras i Stipendieguiden. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Guiden finns till påseende på intranätet och i studentexpeditionerna. För att kunna söka stipendier bör man vara närvaroanmäld för examensstudier vid Åbo Akademi.

De stipendier som kan sökas är indelade i:
  1. Allmänna stipendier
    – kan sökas av alla grundexamensstuderande som är närvaroanmälda
  2. Fakultetsstipendier
    – är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en bestämd fakultet
  3. Specialstipendier
    – har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier eller livssituation

Kandidat- och magisterstuderande: Stipendieguiden, elektronisk ansökningsblankett, instruktioner och beskrivning av stipendieprocessen finns här (kräver inloggning).

Med stipendier för doktorander, forskare och anställda (i vissa fall samma stipendiefonder som för grundexamensstuderande) kan sökas enligt separat utlyst tidtabell. Information och ansökningsblankett finns här (kräver inloggning).

Uppdaterad 28.12.2023