Skriv här det du söker efter!

Reseunderstöd för studerande vid Åbo Akademi

Åbo Akademis reseunderstöd för enskilda studerande

Deadlinen är alltid den första vardagen i mars och i oktober.

1 mars 2019 kl. 15.00 och (förutsatt att det finns överblivna medel) 1 oktober 2019 kl. 15.00.

Reseunderstöden beviljas enligt fastslagen kostnadstabell. Ansökningen bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet samt som bilaga handledarens utlåtande (insamling av material för pro gradu) eller ett arbetskontrakt el.dyl. som verifierar resans ändamål.

Ansökan bör inlämnas före planerad resa, och understödet bör redovisas efter att resan är gjord. Understödet utbetalas efter redovisning.

Redovisning över understödets användning bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Jenny Engdal (jenny.engdal@abo.fi), Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Läs mera här: Principer för reseunderstöd 2019

Ansökan görs på följande blankett:

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9840/lomake.html

 

Åbo Akademis reseunderstöd för föreningar och studentgrupper

Deadlinen är alltid den första vardagen i mars och i oktober.

1 mars 2019 kl. 15.00 och (förutsatt att det finns överblivna medel) 1 oktober 2019 kl. 15.00.

Understöd kan beviljas för resor och exkursioner i samband med studierna för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.  Medel beviljas inte för deltagaravgifter eller uppehälle, endast för resekostnader (t.ex. tåg-, flyg- och bussbiljetter). Understöd kan beviljas både åt enskilda studerande och åt studentföreningar. Ansökningarna bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet.

Redovisning över understödets användning samt alla deltagares namn, personbeteckning och hemadress bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Pengarna utbetalas efter att redovisningen är inlämnad. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Jenny Engdal (jenny.engdal@abo.fi), Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Ansökan bör inlämnas före planerad resa, och görs på följande blankett:

https://survey.abo.fi/lomakkeet/8172/lomake.html

Uppdaterad 20.6.2019