Skriv här det du söker efter!

Stipendier för studerande vid Handelshögskolan vid ÅA

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. Studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi har, vid sidan av Åbo Akademis stipendier för studerande, möjlighet att söka stipendier ur fonder där studier inom ekonomiska ämnen betonas.

Dessa så kallade Hanken-stipendier (för EK- och EM-studerande) ledigförklaras två gånger om året; i mars/april och oktober/november.  Fördelningen av stipendierna meddelas på våren i slutet av april/början av maj och på hösten i slutet av januari.

Mera information finns här (inloggning krävs).

Om du har frågor, kontakta Tuija-Liisa Pohja

Uppdaterad 8.1.2020