Skriv här det du söker efter!

Tillgodoräknande av studier

Du kan tillgodoräkna kunnande som du skaffat via studier vid andra inhemska eller utländska högskolor eller på annat sätt (=informellt lärande), antingen före eller efter antagning till nuvarande studier. Tillgodoräknade kurser kan ersätta obligatoriska eller alternativt valbara studier i ditt utbildningsprogram eller så kan du inkludera de tillgodoräknade kurserna som valfria studier i din examen.

I antagningsskedet görs inga utredningar angående tillgodoräkningar, utan nya studerande får vänta med sin anhållan tills de är inskrivna vid Åbo Akademi.

Anvisningar och ansökningsblankett för tillgodoräknande finns på interna webben under sidan Tillgodoräkning.

 

 

Uppdaterad 13.1.2020