Skriv här det du söker efter!

Tillgodoräknande av studier

Du kan tillgodoräkna kunnande som du skaffat via studier vid andra inhemska eller utländska högskolor eller på annat sätt (=informellt lärande), antingen före eller efter antagning till nuvarande studier. Tillgodoräknade kurser kan ersätta obligatoriska eller alternativt valbara studier i ditt utbildningsprogram eller så kan du inkludera de tillgodoräknade kurserna som valfria studier i din examen.

I antagningsskedet görs inga utredningar angående tillgodoräkningar, utan nya studerande får vänta med sin anhållan tills de är inskrivna vid Åbo Akademi.

Anvisningar och ansökningsblankett för tillgodoräknande finns på interna webben: https://oldwww.abo.fi/student/sv/tillgodo

 

 

Uppdaterad 1.11.2018