Tillgodoräknande av studier

Ifall du tidigare avlagt studier vid andra inhemska eller utländska högskolor eller gör det under din studietid vid Åbo Akademi, går det att anhålla om att få dessa studier tillgodoräknade. Dessa studier kan räknas tillgodo i din examen vid Akademin som valbara studier, i vissa fall ersätta obligatoriska studier i examen och ibland räknas som kompenserande studier.

Åbo Akademi behandlar kontinuerligt frågor om tillgodoräknande för våra studerande, både för studier som avlagts tidigare och för studier som avläggs vid andra högskolor under studietiden vid Akademin. I antagningsskedet görs inga utredningar angående tillgodoräkningar, utan nya studerande får vänta med sin anhållan tills de är inskrivna vid Åbo Akademi.

 

Uppdaterad 27.2.2018