Skriv här det du söker efter!

Dia-urvalsprov

Dia-urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik antas 20% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas den 28.5.2024 kl. 10.00-14.00

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

 

Anvisningar för provet gäller urvalsprovet 2023. Instruktionerna för DI-urvalsprovet 2024 uppdateras i maj 2024.

DIA-antagningens urvalsprov
(Åbo Akademis ansökningsmål: kemi- och processteknik samt datateknik)

  • 28.5.2024 kl. 10.00 – 14.00. Provsalarna börjar fyllas halv timme före provet inleds. Du bör komma senast 15 minuter före provet börjar.
  • Plats: meddelas senare

Provet arrangeras samtidigt i Åbo, Esbo, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Villmanstrand och Vasa. Kontrollera vid behov vilken provort du valt i ansökningsblanketten i Min Studieinfo.

Information finns även på Turun yliopistos sidor.

 

DIA-yhteisvalinta
(TY:n hakukohteet Automaatiotekniikka, Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia)

  • 28.5.2024 klo 10.00 – 14.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
  • Paikka: ilmoitetaan myöhemmin

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 3.11.2023