Skriv här det du söker efter!

DIA-urvalsprov | DIA-valintakoe

DIA-urvalsprov | DIA-valintakoe

 

DIA-antagningens urvalsprov

(Åbo Akademis ansökningsmål: kemi- och processteknik samt datateknik)

  • 28.5.2024 kl. 10.00 – 14.00. Sökande kallas till provsalarna från byggnadens aula. Salarna börjar fyllas från kl. 9.30. Du bör komma senast 9.45 på plats.
  • Plats: Natura (Turun yliopistos byggnad), Universitetsbacken. Gatuadress Vattenborgsvägen 5, 20500 Åbo.
  • Sökande, som beviljats tilläggstid i provet, skall söka sig till sal IX och meddela övervakaren om tilläggstiden.

Provet arrangeras samtidigt i Åbo, Esbo, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Villmanstrand och Vasa. Kontrollera vid behov vilken provort du valt i ansökningsblanketten i Min Studieinfo.

Information finns även på Turun yliopistos sidor.

Tidtabell och anvisningar för urvalsprovet 2024

DIA-yhteisvalinta

(TY:n hakukohteet Automaatiotekniikka, Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia)

  • 28.5.2024 klo 10.00 – 14.00. Hakijat kutsutaan valintakoesaleihin rakennuksen aulasta. Salien täyttäminen aloitetaan klo 9.30. Saavuthan viimeistään klo 9.45.
  • Paikka: Natura, Yliopistonmäki. Katuosoite Vesilinnantie 5, 20500 Turku.
  • Hakijoiden, joille on myönnetty yksilöllisen järjestelynä lisäaika, tulee hakeutua saliin IX ja ilmoittaa lisäajasta valvojalle.

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.

Aikataulu ja ohjeet valintakokeisiin 2024

 

 

Till utbildningsprogrammet i datateknik och till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik antas 20 % på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas den 28.5.2024 kl. 10.00-14.00

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 17.5.2024