Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i ekonomi: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i ekonomi: urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, om du inte uppfyller tröskelvillkoret för betygsantagning, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 32, av vilka 8 platser är reserverade för förstagångssökande.

Urvalsprovet

Utbildningsprogrammet i ekonomi deltar i ekonomutbildningarnas gemensamma urvalsprov.

Åbo Akademi ordnar urvalsprovet tillsammans med Hanken Svenska handelshögskolan tisdagen den 6.6.2023 kl. 12:00-15:00 i

  • Åbo
  • Vasa
  • Mariehamn
  • Helsingfors

På ovannämnda orter avläggs urvalsprovet på svenska, d.v.s. frågorna och eventuellt material som delas ut vid provet är på svenska.

I din ansökan på studieinfo.fi anger du på vilken ort du vill skriva urvalsprovet. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan:

Dessutom kan material i anslutning till urvalsprovet delas ut under själva provtillfället.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor.

Du hittar mera information om urvalsprovet på webbsidorna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Uppdaterad 20.10.2022