Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: urvalsprov

Utbildningslinjen för ekonomi: urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, om du inte uppfyller tröskelvillkoret för betygsantagning, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Antalet nybörjarplatser är 36.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för ekonomi deltar i ekonomutbildningarnas gemensamma urvalsprov.

Åbo Akademi ordnar urvalsprovet tillsammans med Hanken Svenska handelshögskolan tisdagen den 7.6.2022 kl. 12:00-15:00 i

  • Åbo
  • Vasa
  • Helsingfors
  • Mariehamn

På ovannämnda orter avläggs urvalsprovet på svenska, d.v.s. frågorna och eventuellt material som delas ut vid provet är på svenska.

I din ansökan på studieinfo.fi anger du på vilken ort du vill skriva urvalsprovet. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan:

Dessutom kan material i anslutning till urvalsprovet delas ut under själva provtillfället.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor.

Du hittar mera information om urvalsprovet på webbsidorna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Uppdaterad 16.11.2021