Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: urvalsprov

Utbildningslinjen för ekonomi: urvalsprov

Antagningsinformationen uppdateras senast i slutet av oktober 2020.


Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Antalet nybörjarplatser är 36.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för ekonomi har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Urvalsprovet ordnas tisdagen den 2.6.2020 kl. 12:00-15:00 i

  • Åbo
  • Vasa
  • Helsingfors
  • Mariehamn

I din ansökan på studieinfo.fi anger du på vilken ort du vill skriva urvalsprovet. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

Syftet med urvalsprovet är att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi. Urvalsprovet bygger på följande kurser i gymnasiets läroplan:

Dessutom kan material i anslutning till urvalsprovet delas ut under själva provtillfället.

Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på.

Uppdaterad 14.9.2020