Skriv här det du söker efter!

Val av inriktning vid FHPT

Val av inriktning vid FHPT

 

Vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kan du som studerande vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi och utbildningslinjen för språk välja en inriktning för dina studier.

Studerande inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

I studierna vid utbildningslinjen ingår en arbetslivsorientering. Arbetslivsorienteringen har tre olika inriktningar.

I inriktningen för Ämneslärare (utbildningslinjen för ämneslärare vid Åbo Akademi) ingår lärarinriktad pedagogik som ett obligatoriskt biämne. Huvudämne i din examen (= första undervisningsämne inom tjänsten) kan vara filosofi, historia, litteraturvetenskap eller religionsvetenskap. Studierna i pedagogik inleds under det första studieåret.

För de andra inriktningarna, Litterär produktion och Kulturledning inleds arbetslivsorienteringen med en gemensam kurs under år ett, medan valet av inriktning sker år två. Arbetslivsinriktningen kompletterar din ämneskunskap med arbetslivsrelaterade färdigheter. I arbetslivsorienteringen ingår även 5 sp praktik.

Utbildningslinjen för ämneslärare väljer du i samband med ansökan till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Antagna till utbildningslinjen som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till en lärarlämplighetsintervju som hålls i början av höstterminen i Åbo. Antagning till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter en godkänd lärarlämplighetsintervju. Ämneslärarutbildningen förutsätter studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Den pedagogiska behörigheten kan också avläggas vid Åbo universitet. Huvudämnet i examen kan då vara religionsvetenskap. Antagningen till de pedagogiska studierna vid Åbo universitet sker på basis av ett lärarlämplighetsprov, som ordnas på våren vid Åbo universitet. Ämneslärarutbildningen förutsätter studier på finska vid Åbo universitet.

Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning.

Studerande inom utbildningslinjen för språk

Alla nya studerande antas till utbildningslinjen med allmän inriktning men många ämnen erbjuder flera olika inriktningsalternativ. Du har företräde som första årets studerande vid val av inriktning.

Allmän inriktning

Den allmänna inriktningen ger en allmän kompetens och beredskap för olika yrken som kräver akademiska studier i respektive ämne. Inom denna inriktning är biämnesvalet fritt. Det ger dig som studerande en möjlighet att forma din examen enligt dina intressen inom ramen för examensstrukturen.

Ämneslärarlinjen (utbildningslinjen för ämneslärare vid Åbo Akademi)

Utbildningen ges i samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Huvudämne i din examen (= första undervisningsämne inom tjänsten) kan vara engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen. Lärarinriktad pedagogik är ett obligatoriskt biämne. Vi rekommenderar att andra biämnen i examen väljs så att du vid utexaminering också har behörighet i flera undervisningsämnen. Det kan vara något av de ovan nämnda eller t.ex. allmän teologi, livsåskådningskunskap, psykologi eller samhällslära.

Utbildningslinjen för ämneslärare väljer du i samband med ansökan till ett språk. Antagna till utbildningslinjen som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till en lärarlämplighetsintervju som hålls i början av höstterminen i Åbo. Antagning till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter en godkänd lärarlämplighetsintervju. Ämneslärarutbildningen förutsätter studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Den pedagogiska behörigheten kan också avläggas vid Åbo universitet. Huvudämne i examen kan då vara svenska språket, engelska språket och litteraturen, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen eller tyska språket och litteraturen. Antagningen till de pedagogiska studierna vid Åbo universitet sker på basis av ett lärarlämplighetsprov, som ordnas på våren vid Åbo universitet. Ämneslärarutbildningen förutsätter studier på finska vid Åbo universitet.

Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning.

Inriktning språk och ekonomi

Inriktning språk och ekonomi (30 platser) innebär studier i ett eller två moderna språk (ett språk läses som huvudämne) kombinerat med studier i företagsekonomi. Du kan välja inriktningen om du har något av följande ämnen som huvudämne: engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen. Kurserna i företagsekonomi avlägger du vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Inriktningen ger dig beredskap för sådana uppgifter inom näringslivet och den offentliga sektorn som kräver kunskaper i språk och ekonomi. Studierna förbereder dig också för språklärarverksamhet i fackliga läroanstalter (pedagogiska tilläggsstudier krävs). Valet av inriktning sker en gång per år, på hösten. Första årets studerande har företräde. Rangordningen av sökande sker utgående från resultat i urvalsprovet och från studieframgången för redan inskrivna. Ansökan sker genom att fylla i en elektronisk blankett i början av hösten.

 

Uppdaterad 10.1.2022