Skriv här det du söker efter!

Val av inriktning vid FHPT

Val av inriktning vid FHPT

Vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kan du som studerande vid utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi och utbildningsprogrammet i språk välja en inriktning för dina studier.

Studerande inom utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi

I studierna vid utbildningsprogrammet ingår en arbetslivsorientering. Arbetslivsorienteringen har tre olika inriktningar.

I inriktningen för Ämneslärare (utbildningen för ämneslärare vid Åbo Akademi) ingår lärarinriktad pedagogik som ett obligatoriskt biämne. Huvudämne i din examen (= första undervisningsämne inom tjänsten) kan vara filosofi, historia, litteraturvetenskap eller religionsvetenskap. Studierna i pedagogik inleds under det första studieåret i Åbo.

För de andra inriktningarna, Litterär produktion och Kulturledning inleds arbetslivsorienteringen med en gemensam kurs under år ett, medan valet av inriktning sker år två. Arbetslivsinriktningen kompletterar din ämneskunskap med arbetslivsrelaterade färdigheter. I arbetslivsorienteringen ingår även 5 sp praktik.

Utbildningen för ämneslärare väljer du i samband med ansökan till utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Antagna till utbildningsprogrammet som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till en lärarlämplighetsintervju som hålls i början av höstterminen i Åbo. Antagning till utbildningen för ämneslärare förutsätter en godkänd lärarlämplighetsintervju. Ämneslärarutbildningen förutsätter vistelse i Vasa, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, under en del av studierna .

Den pedagogiska behörigheten kan också avläggas vid Åbo universitet ifall du har religionsvetenskap som huvudämne. Antagningen till de pedagogiska studierna vid Åbo universitet sker på basis av ett lärarlämplighetsprov, som ordnas på våren vid Åbo universitet. Ämneslärarstudierna vid Åbo Universitet förutsätter studier på finska.

Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning.

Studerande inom utbildningsprogrammet i språk

Alla nya studerande antas till utbildningsprogrammet med allmän inriktning men många ämnen erbjuder flera olika inriktningsalternativ. Som första årets studerande har du företräde vid val av inriktning.

Allmän inriktning

Den allmänna inriktningen ger en allmän kompetens och beredskap för olika yrken som kräver akademiska studier i respektive ämne. Inom denna inriktning är biämnesvalet fritt. Det ger dig som studerande en möjlighet att forma din examen enligt dina intressen inom ramen för examensstrukturen.

Ämneslärarprogrammet vid Åbo Akademi

Utbildningen ges i samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Huvudämne i din examen (= första undervisningsämne inom tjänsten) kan vara engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen. Lärarinriktad pedagogik är ett obligatoriskt biämne. Vi rekommenderar att andra biämnen i examen väljs så att du vid utexaminering också har behörighet i flera undervisningsämnen. Det kan vara något av de ovan nämnda eller t.ex. allmän teologi, livsåskådningskunskap, psykologi eller samhällslära.

Utbildningen för ämneslärare väljer du i samband med ansökan till ett språk. Antagna till utbildningsprogrammet som valt ämneslärarinriktning i samband med ansökan kallas till en lärarlämplighetsintervju som hålls i början av höstterminen i Åbo. Antagning till utbildningen för ämneslärare förutsätter en godkänd lärarlämplighetsintervju. Ämneslärarutbildningen förutsätter vistelse i Vasa, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, under en del av studierna .

Den pedagogiska behörigheten kan också avläggas vid Åbo universitet. Huvudämne i examen kan då vara svenska språket, engelska språket och litteraturen, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen eller tyska språket och litteraturen. Antagningen till de pedagogiska studierna vid Åbo universitet sker på basis av ett lärarlämplighetsprov, som ordnas på våren vid Åbo universitet. Ämneslärarstudierna vid Åbo Universitet förutsätter studier på finska.

Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning.

Inriktning språk och ekonomi

Inriktning språk och ekonomi (30 platser) innebär studier i ett eller två moderna språk (ett språk läses som huvudämne) kombinerat med studier i företagsekonomi. Du kan välja inriktningen om du har något av följande ämnen som huvudämne: engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket eller tyska språket och litteraturen.

Kurserna i företagsekonomi avlägger du vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi. Inriktningen ger dig beredskap för sådana uppgifter inom näringslivet och den offentliga sektorn som kräver kunskaper i språk och ekonomi. Studierna förbereder dig också för språklärarverksamhet i fackliga läroanstalter (pedagogiska tilläggsstudier krävs).

Valet av inriktning sker en gång per år, på hösten. Första årets studerande har företräde. Rangordningen av sökande sker utgående från resultat i urvalsprovet och från studieframgången för redan inskrivna. Ansökan sker genom att fylla i en elektronisk blankett i början av hösten.

 

Uppdaterad 26.10.2023