Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutet

Sjöhistoriska institutet

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) bedriver seminarie- och publikationsverksamhet och upprätthåller ett omfattande specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi.

En ungdomlig organisation med ett långt minne

Sjöhistoriska institutet har till uppgift att främja sjöhistorisk och maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och information genom att: 1) insamla arkivaliskt material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia, 2) upprätthålla ett specialbibliotek, 3) bearbeta det insamlade materialet och hålla detsamma tillgängligt för forskare, 4) arrangera seminarier, samt 5) förmedla och publicera undersökningar inom området.

Arkiv- och bibliotekssamlingarna som omfattar drygt 1 500 hyllmeter och spänner över sex århundraden är resultatet av ett nästan sekellångt insamlingsarbete och de är öppna för allmänheten.

Återkommande verksamheter är forskarseminarier och publikationer som ges ut i serien Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. Inom seminarie- och publikationsverksamheten har den nordiska dimensionen alltid varit central.

Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland. Hösten 1999 ombildades museet till institut och sedan våren 2000 har verksamheten varit förlagd till det maritima centret Forum Marinum som förvaltar institutets föremålssamling.

Sjöhistoriska institutet bildar tillsammans med Åbo Akademis bibliotek en särskild enhet och verkar i nära samarbete med Stiftelsen Forum Marinum i Åbo hamn. Du hittar oss i den så kallade Slottsbommen på Slottsgatan 72.

Föreståndare för Sjöhistoriska institutet är intendent Kasper Westerlund.

 

Besöksadress
(Forum Marinums huvudbyggnad)
Slottsgatan 72
20100 ÅBO

Telefon
+358 (0)2 215 3460

E-post
sjohistoriska@abo.fi

Postadress
Åbo Akademi
Sjöhistoriska institutet
Domkyrkotorget 3
FI-20500 ÅBO

Uppdaterad 25.10.2023