Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutet – besök och kontakt

Sjöhistoriska institutet – besök och kontakt

Besöka arkivet och biblioteket

Sjöhistoriska institutet verkar i andra våningen i sjöfartsmuseet Forum Marinums huvudbyggnad på Slottsgatan 72 i Åbo, ett stenkast från Åbo slott och passagerarhamnen. Du når oss enkelt med buss (linje 1 som trafikerar mellan stadens centrum och hamnen). På Forum Marinums gård finns gott om parkeringsplatser.

Arkivet och biblioteket är öppet enligt överenskommelse tisdag–torsdag kl. 09.00–12.00 och 13.00–15.00.

Vår läsesal har fem forskarplatser.

Om inte annat överenskommits levereras boklån som beställs fram ur samlingarna till Åbo Akademis bibliotek för avhämtning.

Kontakta oss

E-post: sjohistoriska@abo.fi
Tfn +358 (0)2 215 3460

Beställ om möjligt fram arkivmaterial i förväg.

Förfrågningar

Förfrågningar riktas i första hand till sjohistoriska@abo.fi. Vi strävar att besvara alla förfrågningar men har begränsade resurser att utföra mera omfattande sökningar.

Kopiering och fotografering av arkivmaterial

Personalen sköter all kopiering och digitalisering av arkivmaterial. Om du vill fotografera arkivmaterial med egen kamera bör du be om tillstånd eftersom en del samlingar kan ha restriktioner som begränsar fotograferingen.

  • Bilder får inte fotograferas eller kopieras.
  • Alla kopior och fotografier är personligt forskningsmaterial och får inte ges vidare eller publiceras utan tillstånd.
  • Kom också ihåg att vårt material skyddas av upphovsrättslagen, som ibland kan begränsa användningsmöjligheterna.

Vill du donera material till oss?

Arkivsamlingarna består huvudsakligen av material som har donerats till oss, och vi tar emot både dokument- och bildmaterial. Institutets fokusområde är privatpersoner, föreningar och företag med anknytning till sjöfarten, fiskeriet och den maritima kulturens historia men vi tar också emot annat material efter övervägande.

För bokgåvor gäller följande villkor: företrädesvis vetenskaplig litteratur av bestående värde.

Om du funderar på om ditt material skulle passa hos oss, läs gärna först igenom våra insamlingsprinciper och ta sedan kontakt. Beslut om mottagande av donationer avgörs från fall till fall.

Uppdaterad 25.10.2023