Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutets bibliotek

Sjöhistoriska institutets bibliotek

Sjöhistoriska institutets bibliotek omfattar ca 600 hyllmeter sjöhistorisk och nautisk litteratur från 1600-talet till våra dagar. Hos oss hittar du uppslagsverk och register (bl.a. Finlands handelsflotta, Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Ships, Norske Veritas och ett antal, företrädesvis nordiska skeppsregister), forskningslitteratur samt en mängd inhemska och internationella sjöfartstidskrifter och journaler.

Biblioteket är indelat i 30 ämnesordnade klasser som omfattar bl.a. skeppsbyggeri, handelssjöfart, sjökrigshistoria, upptäcktsresor, fartygsmonografier och rederihistoriker, maritim arkeologi, maritim etnologi, maritim konst, navigation, sjörätt, vintersjöfart, fiske, vattensport, kartografi etc.

I biblioteket ingår också ett antal specialsamlingar. Samlingen av rariteter innehåller böcker tryckta före 1850 som brutits ut ur olika klasser och uppställts i en samling i numerus currens. Specialsamlingarna omfattar vidare ett tiotal boksamlingar som donerats av sjöfolk, forskare och institutioner med anknytning till institutets verksamhetsområde. Bland dessa noteras bl.a. Christian Ahlströms, Jarl Galléns, Björn Landströms och Sjöofficersföreningens samlingar.

En unik helhet inom institutets bibliotek bildar Navigationsskolan i Åbos boksamling. Samlingen omfattar ca 100 hyllmeter sjöfartslitteratur och den återspeglar på ett handgripligt sätt vad som sedan 1813 ansetts viktigt inom sjöfarten och sjöfartsutbildningen.

Alla böcker finns katalogiserade i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma. För att låna hos oss krävs att man är registrerad som kund vid Åbo Akademis bibliotek. Litteratur kan också läsas på plats i institutets läsesal. Böcker ur specialsamlingarna ges enbart som läsesalslån.

Uppdaterad 26.10.2020