Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutets seminarier

Sjöhistoriska institutets seminarier

Seminarier kring olika maritima teman utgör en central och återkommande del av Sjöhistoriska institutets verksamhet. Sedan slutet av 1970-talet har institutet arrangerat ett trettiotal seminarier och konferenser som erbjudit en mötesplats för etablerade forskare, museifolk och den intresserade allmänheten. Den nordiska dimensionen har alltid varit central i seminarieverksamheten. Drygt hälften av seminarierna finns dokumenterade i rapporter och antologier i institutets skriftserier.

Seminarier 1978–2023

 • Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu, Åbo 12.10.2023
  Publiceras i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 38 (2024)
 • Is – på olika vis, webbinarium 6.5.2021
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 37 (2022)
 • Sjöfarten i krig, Åbo 30.3.2017
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35 (2018)
 • Stor seger – litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Åbo 8.5.2014
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 34 (2015)
 • Färjefart. Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige, Åbo 8.4.2011
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 33 (2012)
 • Studia Insularia – Åboländska öar och skär, Åbo 14.9, 22.9, 29.9 och 5.10.2009 (föreläsningsserie)
 • Petsamo och havet, Åbo 24.1.2008
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 30 (2009)
 • Sigyn 120. Jubileumsseminarium – juhlaseminaari, Åbo 12.7.2007 (i samarbete med Stiftelsen för museifartyget Sigyn)
 • Sjöhistoriska arkivkällor, Korpoström och Åbo 7–8.10.2005
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 28 (2006)
 • Bottnisk kontakt XII, Människan och havet, Åbo 6–8.2.2004 (konferens arrangerad tillsammans med Forum Marinum)
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 27 (2005)
 • Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo, Åbo 24.10.2003
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 8 (2004)
 • Maritima kontakter över Östersjön, Åbo–Alskär–Gyltö (ombord på minfartyget Hämeenmaa och på Gyltö) 27.9.2002
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 7 (2003)
 • Människan i flottans tjänst, Åbo 24.11.2000
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 6 (2001)
 • Maritima kontakter över Finska viken, Åbo 28.11.1997
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 5 (1998)
 • Sjömannen – Från livsform till yrke, Åbo 29.11.1996
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 20 (1997)
 • Maritima kontakter mellan Finland och Sverige, Väddö, Sverige 1–3.8.1993 (i samarbete med Roslagens Sjöfartsminnesförening)
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 4 (1996)
 • Museifartyg – Sjömän, Åbo 25–26.10.1991 (i samarbete med Finlands sjöhistoriska förening och Ekonomisk-historiska föreningen i Finland)
 • I vedlast över Skiftet och Ålands hav, Pyhämaa–Mariehamn (ombord på galeasen Albanus) 11–14.8.1991
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 3 (1993)
 • Båtsamlingar och båtmuseer i Norden, Pernå 31.8–3.9.1990 (i samarbete med Skärgårdsmuseet i Rönnäs)
 • Jakter, konstruktörer och pokaler, Ekenäs 29–30.6.1989 (i samarbete med Ekenäs museum)
 • Från ångbåtsbrygga till busshållplats, Åbo 24–25.9.1988 (i samarbete med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Åbolands kulturråd)
 • Kryssnings- och kappseglingsbåtar, Söderlångvik 23.5.1988
 • Tillämpad båtforskning, Söderlångvik 26.5.1987
 • Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart, Åbo 8.4.1986
  Publicerat i: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 18 (1991)
 • Maritima medeltidsstudier, Hangö–Helsingfors (ombord på inspektionsfartyget Lonna) 20–22.8.1985
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 2 (1989)
 • Skeppsbyggeri, Mariehamn 2–4.6.1983 (i samarbete med Ålands sjöfartsmuseum)
  Publicerat i: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 1 (1987)
 • Nordisk Maritimhistorisk Forskargrupp. 1. arbetsmöte, Åbo 15.10.1982
 • Båtmuseer och segling med allmogebåtar, Åbo 30.1.1982
 • Sjöfart förr och nu, Mariehamn 4–6.6.1978 (i samarbete med Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi)
 • Från ekstock till storbåt, Hanaholmen 10–12.4.1978 (i samarbete med Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi)

Uppdaterad 30.10.2023