Skriv här det du söker efter!

Sjöhistoriska institutets arkiv

Sjöhistoriska institutets arkiv

Sjöhistoriska institutets arkiv är unikt och det är resultatet av ett insamlingsarbete som har pågått utan avbrott sedan 1930-talet. Fokus för insamlingsverksamheten har ända från början varit inställt på den finländska sjöfartsnäringens historia och på kust- och skärgårdsbornas näringar. Arkivet omfattar ca 900 hyllmeter handlingar som huvudsakligen berör handelssjöfart, fiske, båt- och skeppsbyggeri, sjöassurans och vattensport.

Samlingarna består av person-, rederi- och bolagsarkiv. Arkivalierna utgörs bl.a. av skeppsdagböcker, skeppsdokument, ritningar, sjökartor, korrespondens, fotografier, konst och ljudband.

Institutets arkiv har huvudsakligen kommit till genom donationer men också genom egen insamling, framförallt av traditionsmaterial.

Samlingen av skeppsdagböcker (i vardagligt tal loggböcker) är unik och den omfattar drygt 4 600 volymer, förda mellan åren 1758 och 2012.

 

Hos oss kan man bl.a. bekanta sig med följande ordnade och förtecknade arkiv (omfattning i hyllmeter inom parentes):

 

Sjökartssamlingen innehåller sjökort, kartor och atlaser från hela världen från 1500-talet till våra dagar.

Fotografisamlingen består av omkring 100 000 skärgårds-, fartygs-, båt-, person- och hamnbilder.

Arkivet innehåller vidare stora mängder båt- och fartygsritningar med en mängd olika konstruktörer och varv som arkivbildare. Bland representerade konstruktörer noteras bl.a. Birger Slotte och Hans Groop och bland varven exempelvis det namnkunniga Åbo Båtvarf.

Uppdaterad 17.6.2024