Kirjoita tähän hakemasi!

Merihistorian laitos

Merihistorian laitos

Åbo Akademin merihistorian laitos harjoittaa seminaari- ja julkaisutoimintaa ja ylläpitää mittavaa merihistoriallista ja -etnologista erikoisarkistoa ja -kirjastoa.

Nuorekas organisaatio, jolla on pitkä muisti

Merihistorian laitoksen tehtävänä on edistää merihistoriallista ja -etnologista dokumentaatiota, tutkimusta, opetusta ja tiedotusta: 1) keräämällä arkistomateriaalia, joka havainnollistaa merenkulun, kalastuksen ja merellisen kulttuurin historiaa, 2) ylläpitämällä erikoiskirjastoa, 3) käsittelemällä kerättyä materiaalia ja pitämällä sitä tutkijoiden saatavilla, 4) järjestämällä seminaareja ja 5) välittämällä ja julkaisemalla oman alansa tutkimuksia.

Noin 1 500 hyllymetriä käsittävät arkisto- ja kirjastokokoelmat kuuden vuosisadan ajalta ovat tulosta lähes vuosisadan kestäneestä keräystyöstä. Nämä kokoelmat ovat yleisön käytettävissä.

Toistuvaa toimintaa ovat tutkijaseminaarit ja Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi -sarjan julkaisut. Seminaari- ja julkaisutoiminnassa on pohjoismainen ulottuvuus aina ollut keskeinen asia.

Laitoksen historia ulottuu vuoteen 1936, jolloin Åbo Akademin merihistoriallinen museo perustettiin Suomen ensimmäiseksi merenkulkumuseoksi. Syksyllä 1999 museo muuttui laitokseksi, ja vuodesta 2000 lähtien olemme toimineet Forum Marinum  -merikeskuksessa, joka myös hoitaa laitoksen esinekokoelmaa.

Merihistorian laitos muodostaa yhdessä Åbo Akademin kirjaston kanssa erillisyksikön ja toimii läheisessä yhteistyössä Turun satamassa sijaitsevan Forum Marinum -säätiön kanssa. Meidät löytää ns. Linnanpuomista osoitteesta Linnankatu 72.

Merihistorian laitoksen esimiehenä toimii intendentti Kasper Westerlund.

Käyntiosoite
(Forum Marinumin päärakennus)
Linnankatu 72
20100 TURKU

Puhelin
+358 (0)2 215 3460

Sähköposti
sjohistoriska@abo.fi

Postiosoite
Åbo Akademi
Merihistorian laitos
Tuomiokirkkotori 3
FI-20500 TURKU

Päivitetty 25.10.2023