Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier för ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Pedagogiska studier för ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Grundstudier i pedagogik, 25 sp

Se Studiehandboken och din utbildningslinje för:

  • Rekommenderad studietakt gällande biämnet pedagogik
  • Kursbeskrivningar och schema för pedagogiken

Studerande som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier utöver en examen kan se kursbeskivningarna via Studiehandboken > biämnen och andra studiehelheter > FPV > fristående studier.

 

Teoretiska grundstudier i pedagogik, 20 sp (/25 sp)

Grundstudier i pedagogik för ämneslärare ordnas varje hösttermin i Åbo och Vasa. Några av kurserna går också att avlägga via Öppna universitetet. De teoretiska studierna är nätstödda och innehåller både studier i undervisningsplattformen Moodle och föreläsningar.

Kurserna är följande:

PE00BR47 Pedagogikens sociologi, 5 sp
PE00BR46 Pedagogikens psykologi, 5 sp
ÄP00BQ37 Didaktik I för ämneslärare, 5 sp
SP00CT07 Specialpedagogik och differentiering, 5 sp (ersätter den tidigare kursen Specialpedagogik och inkludering, 5 sp)

Anmälan till de teoretiska grundstudierna via Peppi fr.o.m maj inför varje nytt läsår.

Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp (/25 sp)

641000.8 Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp är en obligatorisk del av de lärarinriktade grundstudierna i pedagogik. Praktiken avläggs under en ca tre veckors period från mitten av augusti i Vasa, vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Vasa Övningsskola.

Inledande praktik ordnas läsåret 2024-2025 under tiden 13-30.8.2024.
Se dokumentet Inledande praktik 2023 för övergripande schema utgående från nuvarande riktlinjer för undervisning och praktik vid ÅA.

Praktiken genomförs som obligatoriska heltidsstudier, vilket innebär att man som studerande förväntas närvara enligt kursens schema alla dagar.

Anmälan till praktiken på särskild blankett våren före den önskas avläggas. Se anmälan och ansökan.

Tillgodoräkning av Inledande praktik

Mot uppvisande av arbetsintyg över tre års lärarerfarenhet på heltid (minst 16 årsveckotimmar) kan du anhålla om att befrias från Inledande praktik (5 sp). Praktiken tillgodoräknas då den studerande inlämnat en godkänd skriven rapport över arbetserfarenheten. Kontakta studierådgivare Anna Smedlund om du vill anhålla om tillgodoräkning.

 

 

Är du äldre studerande?

Har du har avlagt en del grundstudier i pedagogik enligt gammal modell (1.8.2015 till juli 2018 eller före juli 2015) och undrar vilka kurser du skall slutföra helheten med enligt den nya modellen? Läs Konvertering grundstudier 2018 och/eller Konvertering grundstudier 2015-2018
Hösten 2024 byter kursen Specialpedagogik och intergrering, 5 sp namn till Specialpedagogik och differentiering, 5 sp. Före år 2020 hette samma kurs Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp.

Uppdaterad 12.3.2024