Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Pedagogiska studier, ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Grundstudier i pedagogik, 25 sp

Se Studiehandboken och din utbildningslinje för:

  • Rekommenderad studietakt gällande biämnet pedagogik
  • Kursbeskrivningar och schema för pedagogiken

Samtliga grundstudier (25 sp) bör vara avlagda innan ämnesstudierna i pedagogik kan inledas. Studerande ska själva se till att alla avlagda grundstudier i pedagogik är införda i Peppi innan ämnesstudierna inleds.

Är du äldre studerande?

Om du har avlagt en del grundstudier i pedagogik enligt gammal modell (1.8.2015 till juli 2018 eller före juli 2015) och undrar vilka kurser du skall slutföra helheten med enligt den nya modellen? Läs Konvertering grundstudier 2018 och/eller Konvertering grundstudier 2015-2018

 

Teoretiska grundstudier i pedagogik, 20 sp (/25 sp)

Grundstudier i pedagogik för ämneslärare ordnas varje hösttermin i Åbo och Vasa för studerande på ämneslärarlinjen. De teoretiska studierna är nätstödda och innehåller både studier i undervisningsplattformen Moodle och föreläsningar.

Kurserna är följande:

PE00BR47 Pedagogikens sociologi, 5 sp
PE00BR46 Pedagogikens psykologi, 5 sp
ÄP00BQ37 Didaktik I för ämneslärare, 5 sp
641206.0 Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp

Det finns en rekommenderad studiegång för varje utbildningslinje. Se Studiehandboken för den och för schema. Schemat är också tillgängligt via Peppi.

Anmälan till de teoretiska grundstudierna via Peppi fr.o.m maj inför varje nytt läsår.

Inledande praktik, 5 sp (/25 sp)

641000.8 Inledande praktik, 5 sp är en obligatorisk del av de lärarinriktade grundstudierna i pedagogik.

Studieformer

Inledande praktik avklaras under en ca tre veckors period i Vasa från mitten av augusti. Under praktiken är studerande dels på Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, del på Vasa Övningsskola.

Inledande praktik ordnas läsåret 2020-2021 under tiden 11-28.8.2020.
Se Inledande praktik 2019 för övergripande schema (uppdateras senare i vår till version för 2020).

Praktiken genomförs som obligatoriska heltidsstudier, vilket innebär att man som studerande förväntas närvara enligt kursens schema alla dagar.

Anmälan till praktiken på särskild blankett våren före den önskas avläggas. Se anmälan och ansökan.

Tillgodoräkning av Inledande praktik

Mot uppvisande av arbetsintyg över tre års lärarerfarenhet på heltid (minst 16 årsveckotimmar) kan du anhålla om att befrias från Inledande praktik (5 sp). Praktiken tillgodoräknas då den studerande inlämnat en godkänd rapport över arbetserfarenheten. Kontakta studierådgivare Anna Smedlund om du vill anhålla om tillgodoräkning.

Observera dock att alla ämneslärarstuderande utan tillgodoräknad arbetserfarenhet avlägger Inledande praktik (5 sp). Eftersom kursen består av praktik kan den inte ersättas med andra kurser.

Uppdaterad 31.1.2020