Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Pedagogiska studier, ämneslärare – Grundstudier i pedagogik

Grundstudier i pedagogik, 25 sp

Se Studiehandboken och din utbildningslinje för:

  • Rekommenderad studietakt gällande biämnet pedagogik
  • Kursbeskrivningar och schema för pedagogiken

Studerande som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier utöver en examen kan se kursbeskivningarna via Studiehandboken > biämnen och andra studiehelheter > FPV > fristående studier.

 

Teoretiska grundstudier i pedagogik, 20 sp (/25 sp)

Grundstudier i pedagogik för ämneslärare ordnas varje hösttermin i Åbo och Vasa för studerande på ämneslärarlinjen. De teoretiska studierna är nätstödda och innehåller både studier i undervisningsplattformen Moodle och föreläsningar.

Kurserna är följande:

PE00BR47 Pedagogikens sociologi, 5 sp
PE00BR46 Pedagogikens psykologi, 5 sp
ÄP00BQ37 Didaktik I för ämneslärare, 5 sp
SP00CF01 Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

Se Studiehandboken för rekommenderad studiegång och schema. Schemat är också tillgängligt via Peppi.

Anmälan till de teoretiska grundstudierna via Peppi fr.o.m maj inför varje nytt läsår.

Inledande praktik, 5 sp (/25 sp)

641000.8 Inledande praktik, 5 sp är en obligatorisk del av de lärarinriktade grundstudierna i pedagogik.

Studieformer

Inledande praktik avklaras under en ca tre veckors period i Vasa från mitten av augusti. Under praktiken är studerande dels på Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, dels på Vasa Övningsskola.

Inledande praktik ordnas läsåret 2022-2023 under tiden 15-31.8.2022.
Se dokumentet Inledande praktik 2022 för övergripande schema utgående från nuvarande riktlinjer för undervisning och praktik vid ÅA.

Praktiken genomförs som obligatoriska heltidsstudier, vilket innebär att man som studerande förväntas närvara enligt kursens schema alla dagar.

Anmälan till praktiken på särskild blankett våren före den önskas avläggas. Se anmälan och ansökan.

Tillgodoräkning av Inledande praktik

Mot uppvisande av arbetsintyg över tre års lärarerfarenhet på heltid (minst 16 årsveckotimmar) kan du anhålla om att befrias från Inledande praktik (5 sp). Praktiken tillgodoräknas då den studerande inlämnat en godkänd skriven rapport över arbetserfarenheten. Kontakta studierådgivare Anna Smedlund om du vill anhålla om tillgodoräkning.

Observera dock att alla ämneslärarstuderande utan tillgodoräknad arbetserfarenhet avlägger Inledande praktik (5 sp). Eftersom kursen består av praktik kan den inte ersättas med andra kurser.

 

Är du äldre studerande?

Har du har avlagt en del grundstudier i pedagogik enligt gammal modell (1.8.2015 till juli 2018 eller före juli 2015) och undrar vilka kurser du skall slutföra helheten med enligt den nya modellen? Läs Konvertering grundstudier 2018 och/eller Konvertering grundstudier 2015-2018
Hösten 2020 har därtill kursen Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp bytt namn till Specialpedagogik och inkludering, 5 sp.

Uppdaterad 23.6.2022