Skriv här det du söker efter!

Rekommenderad studiegång för ämneslärare

Rekommenderad studiegång för ämneslärare

Studiernas ordningsföljd

Notera att du inom utsatt deadline bör vara anmäld till den kurs du vill avlägga.

Antagna vs icke-antagna

Du behöver inte vara antagen till de pedagogiska studierna för ämneslärare för att få avlägga 20 sp av de 25 sp som utgör grundstudier i pedagogik för ämneslärare. De teoretiska grundstudierna är öppna för alla intresserade och anmälan sker via Peppi. Se mer om vilka kurser som utgör de teoretiska grundstudierna i info om grundstudierna.

För att du ska få avlägga Inledande praktik och alla ämnestudier i pedagogik för ämneslärare krävs att du godkänts i urvalsprov. Vid antagning till de pedagogiska studierna erhålls studierätt för tio år (antagna 2018 och efter) eller fem år (antagna före 2018).


Förkunskapskrav

För att få påbörja ämnesstudierna i pedagogik för ämneslärare krävs att grundstudierna är avklarade.
Fältpraktiken skall avklaras innan övriga ämnesstudier inleds.
Då övriga ämnesstudier i pedagogik (”ämneslärarvåren”) inleds krävs att du har minst 60 sp i ditt eller dina undervisningsämnen (enligt ämneslärarprogram eller med motsvarighetsintyg över studierna). Om ditt undervisningsämne är modersmålet svenska och litteratur måste du ha avlagt minst 60 sp i svenska och minst 60 sp i litteraturvetenskap. Intyg över detta skall uppvisas före ”ämneslärarvåren” inleds om studieprestationerna och motsvarigheterna inte är tillgängliga i ÅAs studieverktyg Peppi.

 

Rekommenderad studiegång

För dig som är grundexamensstuderande vid Åbo Akademi

Se den rekommenderade studiegången för din egen ämneslärarlinje i Studiehandboken.


För dig som avlägger pedagogiken som fristående studier utöver en examen

Du kan välja om du avlägger de pedagogiska studierna (60 sp) på ett eller flera läsår.

Alternativ a) Allt på ett läsår

Om du vill koncentrera dina studier till ett läsår så anmäler du dig på särskild blankett (årlig deadline 1.5, se Ansökan och anmälan i menyn). Notera att du kan anmäla dig först när du är antagen. Om studierna avläggs under ett läsår så är Inledande praktik den första kursen. De teoretiska grundstudiekurserna i pedagogik kan avläggas antingen i Vasa eller i Åbo. Fältpraktiken utförs i egenvalda skolor på senhösten och under vårterminen slutförs helheten då 30 sp av ämnesstudierna i pedagogik avläggs i Vasa.

De teoretiska grundstudierna i pedagogik har olika upplägg beroende på ort, se mer info i kursbeskrivningarna i Studiehandboken.
Inledande praktik och ”ämneslärarvåren” innebär undervisning och/eller praktik varje vardag, hela dagar, under den period de avläggs.

Alternativ b) Studierna utspridda över flera läsår

Om du vill sprida ut studierna på flera läsår så väljer du själv i vilken takt du avlägger grundstudierna och ämnesstudierna i pedagogik. Notera dock förkunskapskraven som anger vilka kurser som behöver avklaras först. Detta beskrivs ovan.

Uppdaterad 5.4.2024