Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – studiegång

Pedagogiska studier, ämneslärare – studiegång

Studiernas ordningsföljd

Notera att du inom utsatt deadline bör vara anmäld till den kurs du vill avlägga.

Studierna i pedagogik bygger på varandra och dessa förkunskapskrav finns:

Lärarinriktade grundstudier i pedagogik

För att du ska kunna inleda lärarinriktade grundstudier i pedagogik krävs att du godkänts i urvalsprov. Vid antagning till de pedagogiska studierna erhålls studierätt för fem år (antagna före 2018) eller tio år (antagna 2018 och efter).

Ämnesstudier i pedagogik

För att få påbörja ämnesstudierna krävs att grundstudierna är avklarade. Fältpraktiken bör avklaras innan övriga ämnesstudier inleds. Då övriga ämnesstudier i pedagogik (Modul 1 och 2) inleds krävs att du har minst 60 sp i ditt eller dina undervisningsämnen (enligt en ämneslärarlinje eller motsvarighetsintyg över studierna) Om ditt undervisningsämne är modersmål och litteratur måste du ha avlagt minst 60 sp i svenska och minst 60 sp i litteraturvetenskap.

 

Rekommenderad studiegång

FÖR DIG SOM ÄR GRUNDEXAMENSSTUDERANDE VID ÅBO AKADEMI

Se den rekommenderade studiegången i Studiehandboken för din egen ämneslärarlinje.

 

FÖR DIG SOM AVLÄGGER PEDAGOGIKEN SOM FRISTÅENDE PEDAGOGISKA STUDIER UTÖVER EXAMEN

Du kan välja om du avlägger de pedagogiska studierna (60 sp) på ett eller flera läsår.

Alternativ a) Allt på ett läsår

Om du vill koncentrera dina studier till ett läsår så anmäler du dig på särskild blankett (årlig deadline 1.5, se Anmälan och Ansökan i menyn). Notera att du kan anmäla dig först när du är antagen. Om studierna avläggs under ett läsår så är Inledande praktik den första kursen. De teoretiska grundstudiekurserna i pedagogik kan avläggas antingen i Vasa eller i Åbo.

Alternativ b) Studierna utspridda över flera läsår

Om du vill sprida ut studierna på flera läsår så väljer du själv i vilken takt du avlägger grundstudierna och ämnesstudierna i pedagogik. Notera dock förkunskapskraven som anger vilka kurser som behöver avklaras först. Detta beskrivs ovan.

 

Uppdaterad 14.1.2020