Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare

Pedagogiska studier, ämneslärare

De pedagogiska studierna för lärare, ämneslärare (60 sp) utgör en del av de behörighetsgivande studierna för ämneslärare. Pedagogiken kan avläggas som ett biämne inom en högre högskoleexamen eller som fristående studier utöver examen.

 

Pedagogiska studier för ämneslärare (60 sp) består av två delar; lärarinriktade grundstudier (25 sp) och lärarinriktade ämnesstudier (35 sp) i pedagogik.
Grundstudierna består av 20 sp teoretiska studier och 5 sp praktik (Inledande praktik). Ämnesstudierna består av en fältpraktik som omfattar 5 sp samt därtill 30 sp studier i pedagogik där teoretiska studier varvas med praktik vid Vasa övningsskola.

Efter avklarade pedagogiska studier för lärare har du den pedagogiska behörigheten att undervisa i alla ämnen inom vilka du har avlagt de ämnesstudier som krävs.

Innehållet i och uppläggningen av studierna bygger på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (F 986/1998).

 

Du som är antagen till ämneslärarinriktning inom dina kandidat- eller magisterstudier vid ÅA, se den sammanfattande informationen om ditt obligatoriska biämne pedagogik vilken utbildningslinjeansvariga professor Michaela Pörn presenterade under de pedagogiska studiernas kickoff to 17.9.2020.

Du som vill söka in till de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare, se länk till Anmälan och ansökan i menyn under Info om studierna.

Du som redan är antagen till de pedagogiska studierna som biämnesstuderande (gäller endast ämneslärarlinjer i Åbo) eller fristående studerande och vill anmäla dig till kurser eller utbildningsdelar inför läsåret 2022-2023, se länk till Anmälan och ansökan i menyn under Info om studierna.

 

Uppdaterad 24.2.2022