Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande pedagogiska studier för ämneslärare, 60 sp

Behörighetsgivande pedagogiska studier för ämneslärare, 60 sp

De pedagogiska studierna för ämneslärare (60 sp) utgör en del av de studier som ger behörighet som ämneslärare. Pedagogiken kan avläggas som ett biämne inom en högre högskoleexamen eller som fristående studier utöver examen.

 

Pedagogiska studier för ämneslärare (60 sp) består av två delar; lärarinriktade grundstudier (25 sp) och lärarinriktade ämnesstudier (35 sp) i pedagogik.
Grundstudierna utgörs av 20 sp teoretiska studier och 5 sp praktik (Inledande praktik). Ämnesstudierna innehåller en fältpraktik, 5 sp och därtill 30 sp studier i pedagogik där teori vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier varvas med praktik vid Vasa övningsskola.

Efter avklarade pedagogiska studier för lärare har du den pedagogiska behörigheten som krävs av en ämneslärare. Därtill krävs en högre högskoleexamen och studier i minst ett undervisnigsämne (60 sp/120 sp). Innehållet i och uppläggningen av studierna bygger på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (F 986/1998).

 

Du som vill söka in till de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare, se Anmälan och ansökan.

Du som redan är antagen till de pedagogiska studierna som biämnesstuderande eller fristående studerande och vill anmäla dig till kurser eller utbildningsdelar inför läsåret 2024-2025, se Anmälan och ansökan.

För studerande med ämneslärarinriktning ordnas årligen en kick off för de pedagogiska studierna för ämneslärare. Kick off för nyantagna ämneslärarstuderande hölls 2.10.23 i Vasa och 5.10.23. Utbildningsprogramansvarig Marina Bendtsens presentation av de pedagogiska studierna kan du ta del av här.

Uppdaterad 9.10.2023