Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare

Pedagogiska studier, ämneslärare

De pedagogiska studierna för lärare, ämneslärare (60 sp) utgör en del av de behörighetsgivande studierna för ämneslärare. Pedagogiken kan avläggas som ett biämne inom en högre högskoleexamen eller som fristående studier utöver examen.

Pedagogiska studier för ämneslärare (60 sp) består av två delar; lärarinriktade grundstudier (25 sp) och lärarinriktade ämnesstudier (35 sp) i pedagogik.
Grundstudierna består av 20 sp teoretiska studier och 5 sp praktik (Inledande praktik). Ämnesstudierna består av en fältpraktik som omfattar 5 sp samt därtill 30 sp studier i pedagogik där teoretiska studier varvas med praktik vid Vasa övningsskola.

Efter avklarade pedagogiska studier för lärare har du den pedagogiska behörigheten att undervisa i alla ämnen inom vilka du har avlagt de ämnesstudier som krävs.

Innehållet i och uppläggningen av studierna bygger på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (F 986/1998).

 

Du som redan är antagen till de pedagogiska studierna som biämnesstuderande (gäller endast ämneslärarlinjer i Åbo) eller fristående studerande och vill anmäla dig till kurser eller utbildningsdelar inför läsåret 2020-2021 :

  • Inledande praktik
  • Fältpraktik
  • Ämnesstudier i pedagogik
  • Alla pedagogiska studier för ämneslärare, 60 sp på ett läsår

Om du avser att läsåret 2020-2021 avlägga någon av kurserna som anges på blanketten nedan så förutsätts att du blivit godkänd i urvalsprov senast i april 2020 samt att du anmäler dig före deadline 1.5.2020.
ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR DE PEDAGOGISKA STUDIERNA (uppdateras inom kort)
Inom maj, då eventuell gallring skett, sänds mejl med bekräftelser på vilka kurser varje studerande fått studieplats inom.

Anmälan till de teoretiska grundstudierna i pedagogik sker via studieplaneringsverktyget Peppi i maj 2020 framåt.

 

Uppdaterad 31.1.2020